Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Leszek Buller

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur dla studentów studiów stacjonarnych odbywa się w formie stacjonarnej we wtorek godz. 16.45 – 18.15, bud. 23, pok. 208.

Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych odbywa się w formie zdalnej na

Ms Teams w piątek godz. 16.00-17.00 (w terminach zjazdów);

W przypadku nie możności fizycznej obecności dyżury odbywać się będą w formie zdalnej na MS Teams:

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ee74899c96240fd9b20d831eb274

c3d%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb459351-6904-4967-bf57-

0f72fd8a01c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

l.buller@uksw.edu.pl

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Leszek Jan
Nazwisko
Buller
Stopnie i tytuły
dr
PBN ID
96408
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)