Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. ucz. dr hab.

Agnieszka Regulska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną
Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną oraz Kierownik kierunku Nauki o Rodzinie na WSR w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur dla studentów studiów stacjonarnych odbywa się w formie stacjonarnej w środę godz. 13.00-14.30 bud.23 pokój 215, bądź poprzez aplikację Ms Teams (po wcześniejszym umówieniu godziny zdalnego spotkania).

Link:https://teams.microsoft.eom/l/team/19%3a7f225a6fbb6049f3a432acc9a78e36
39%40thread.tacv2/conversations?groupId=f46a290b-1031-4a8b-abad-
9fb45f1fc70f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

a.regulska@uksw.edu.pl

Uprzejmie informuję, że dyżur w dniu 16 listopada 2022 roku zostaje przeniesiony na wtorek 15 listopada 2022 roku godz. 14.30-16.00.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Agnieszka
Nazwisko
Regulska
Stopnie i tytuły
prof. ucz. dr hab.
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)