Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Paweł Mazanka

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Kierownik Katedry Metafizyki w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Terminy konsultacji dla studentów

- czwartek, godz.: 14.45 - 15.45, sala 305; budynek 23, Campus ul. Wóycickiego 1/3. Warszawa lub na platformie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7a0302e1778c4554a86c6b3a1bf637dc%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7f886c51-0094-4f6f-bc9d-2217c1951e8d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
- Przed konsultacjami proszę o wiadomość:
e-mail: p.mazanka@uksw.edu.pl
kom.: 502 680 104

Zainteresowania

O. dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSW (ur. w 1960), studia filozoficzne odbył na KUL-u, doktoryzując się na podstawie pracy "Bernharda Weltego rozumienie religii w świetle jego filozofii religii" (1994). Habilitację uzyskał przedstawiając rozprawę "Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej" (2003). Jest kierownikiem Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.
Zajmuje się metafizyką klasyczną, a w jej ramach - metodologią metafizyki klasycznej, filozofią Boga, potrzebą uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej kulturze. Interesuje się również pozaklasycznymi kierunkami filozofii, a szczególnie: wpływem filozofii Schopenhauera i Nietzschego na współczesny sekularyzm, fenomenologią Dietricha von Hildebranda i Edyty Stein.
W ramach filozofii religii zajmuje się problemem współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu od strony ustalenia ich filozoficznych przyczyn, jak również zagadnieniem relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - Metafizyka 1 WF-FI-11-METAF1
2019/20_L - Metafizyka 2 WF-FI-11-METAF2
2020/21_Z - Metafizyka 1 WF-FI-11-METAF1
2020/21_L - Metafizyka 2 WF-FI-11-METAF2

Prowadzone przedmioty

2019/20_Z - Metafizyka 1 WF-FI-11-METAF1
2019/20_L - Metafizyka 2 WF-FI-11-METAF2
2020/21_Z - Metafizyka 1 WF-FI-11-METAF1
2020/21_L - Metafizyka 2 WF-FI-11-METAF2
2022/23_L - Mentoring 3 WF-FI-22-MEN3
Imiona
Paweł Dionizy
Nazwisko
Mazanka
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. ucz.
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)