Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Piotr Czekalski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Asystent w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur dla studentów studiów stacjonarnych odbywa się w formie zdalnej na Ms Teams ,
we wtorki godz. 15.00-16.30.

Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych odbywa się w formie zdalnej na Ms Teams w sobotę godz. 10.00 – 11.00 (w terminach zjazdów);

Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66aa19f157dc47beb52f9c36111d01
7d%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee9bffc2-1a47-4c40-aa7f-
cf832c8518f1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
p.czekalski@uksw.edu.pl

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Piotr Konrad
Nazwisko
Czekalski
Stopnie i tytuły
mgr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)