Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ks. prof. ucz. dr hab.

Maciej Bała

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Kierownik Katedry Filozofii Kultury i Religii w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Terminy konsultacji dla studentów

środy od 11.30-13.00 (pokoj 212 bud. 23)

Kosultacje on line:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeb52bdb73c244a4097a63fd8165904dc%40thread.tacv2/conversations?groupId=85c4cac4-a3d5-4792-a609-d812603619ae&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

filozofia religii, francuska filozofia religii, współczesne formy ateizmu, krytyki religii, hermeneutyka religii, doświadczenie religijne.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Maciej Paweł
Nazwisko
Bała
Stopnie i tytuły
ks. prof. ucz. dr hab.
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)