Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Łukasz Tupacz

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Asystent w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk specjalizacja nauczycielska na kierunku filologia polska oraz moduł w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych

Terminy konsultacji dla studentów

Stały kontakt e-mail: l.tupacz@uksw.edu.pl lub lukasz.tupacz@ceo.org.pl

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy studentów, którzy chcą spotkać się w sprawie praktyk.

Dyżur stacjonarny: co drugi czwartek (23.03., 20.04., 04.05., 18.05., 01.06., 15.06. od 11:15) oraz podczas zjazdów studentów niestacjonarnych w soboty i niedziele.

Zainteresowania

Metodyka nauczania literatury i języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych, historia oświaty, narzędzia TIK w służbie edukacji, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, ocenianie kształtujące w praktyce dydaktycznej, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, historia literatury XIX w.

Koordynowane przedmioty

2022/23_Z - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydaO
2022/23_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
2023/24_Z - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydaO
2023/24_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg

Prowadzone przedmioty

2022/23_Z - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydaO
2022/23_Z - Literatura powszechna WH-FPZ-II-1-LitePow
2022/23_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
2023/24_Z - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydaO
2023/24_Z - Literatura powszechna WH-FPZ-II-1-LitePow
2023/24_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
Imiona
Łukasz
Nazwisko
Tupacz
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)