Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Artur Mikitiuk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Podane terminy konsultacji dotyczą semestru letniego 2022/2023.

Wtorek 13:15-14:45, pokój 1228 (z wyjątkiem wtorków, w które odbywają się zajęcia wg planu z innego dnia lub które są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych).

Terminy konsultacji w czasie letniej sesji egzaminacyjnej będą podane oddzielnie (po ustaleniu terminów egzaminów).

Możliwe są konsultacje w trybie zdalnym za pośrednictwem Microsoft Teams na kanale

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2029f5eaff8e4eb795ef7a13fedca8a1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2417355e-5100-451b-9d43-273756228410&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab
2020/21_Z - Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab
2021/22_Z - Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab
2022/23_Z - Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab

Prowadzone przedmioty

2019/20_Z - Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab
2020/21_Z - Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab
2021/22_Z - Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab
2022/23_Z - Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab
Imiona
Artur Piotr
Nazwisko
Mikitiuk
Stopnie i tytuły
dr inż.
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)