Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Joanna Nieczuja-Dwojacka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Planista oraz Kierownik kierunku Biologia na WBNS w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Planista w jednostce Instytut Filozofii
Planista w jednostce Instytut Psychologii
Planista w jednostce Instytut Ekologii i Bioetyki
Planista w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych
Planista w jednostce Wydział Prawa Kanonicznego
Planista w jednostce Wydział Teologiczny
Planista w jednostce Wydział Nauk Pedagogicznych
Planista w jednostce Wydział Prawa i Administracji

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24: czwartki, godz. 11:30-13:00, s. 427 bud. 24;
MsTeams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A5d8fead4139f4a778c48cc9456f28006%40thread.tacv2/conversations?groupId=534f8e0b-69b3-45ec-8b98-259add4119db&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

Interesuję się szeroko rozumianą biologią człowieka, między innymi zagadnieniami dotyczącymi metod badawczych w antropologii, antropologią kliniczną, rozwojem ontogentycznym, ewolucją, prymatologią ze szczególnym uwzględnieniem żyjących człowiekowatych, a także tematyką związaną z atrakcyjnością biologiczną człowieka.

Koordynowane przedmioty

2019/20_L - Prymatologia WB-BI-ZOO-01ćw
2020/21_L - Prymatologia WB-BI-ZOO-01ćw
2021/22_L - Prymatologia WB-BI-ZOO-01ćw
2022/23_L - Prymatologia WB-BI-ZOO-01ćw

Prowadzone przedmioty

2019/20_L - Prymatologia WB-BI-ZOO-01ćw
2020/21_L - Ergonomia WB-BI-MGR-22
2020/21_L - Prymatologia WB-BI-ZOO-01ćw
2021/22_L - Prymatologia WB-BI-ZOO-01ćw
2022/23_L - Prymatologia WB-BI-ZOO-01ćw
Imiona
Joanna
Nazwisko
Nieczuja-Dwojacka
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)