Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Joanna Nieczuja-Dwojacka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Starszy wykładowca w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Planista oraz Kierownik kierunku Biologia na WBNS w jednostce Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Planista w jednostce Instytut Filozofii
Planista w jednostce Instytut Psychologii
Planista w jednostce Instytut Ekologii i Bioetyki
Planista w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych
Planista w jednostce Wydział Prawa Kanonicznego
Planista w jednostce Wydział Teologiczny
Planista w jednostce Wydział Nauk Pedagogicznych
Planista w jednostce Wydział Prawa i Administracji

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23: czwartki, 11:00-12:30 w sali 427 CLNP (w dniach 17.11.2022, 01.12.2022, 15.12.2022, 19.01.2023 konsultacje będą odbywać się w godzinach 11:00-11:30 i 14:00-15:00).

oraz na platformie MsTeams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d8fead4139f4a778c48cc9456f28006%40thread.tacv2/conversations?groupId=534f8e0b-69b3-45ec-8b98-259add4119db&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

Interesuję się szeroko rozumianą biologią człowieka, między innymi zagadnieniami dotyczącymi metod badawczych w antropologii, antropologią kliniczną, rozwojem ontogentycznym, ewolucją, prymatologią ze szczególnym uwzględnieniem żyjących człowiekowatych, a także tematyką związaną z atrakcyjnością biologiczną człowieka.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

2020/21_L - Ergonomia WB-BI-MGR-22
Imiona
Joanna
Nazwisko
Nieczuja-Dwojacka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)