Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Strona 1 / 4

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 24 podjednostek.

dr Onofrio Bellifemine
54 koordynowane przedmioty
dr Magdalena Bober-Jankowska
Kierownik kierunku Filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik studiów podyplomowych Edytorstwo na WNH - Wydział Nauk Humanistycznych
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich moduł edytorski na kierynku filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych
410 koordynowanych przedmiotów
dr Olga Broniś
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich kierunek filologia włoska - Wydział Nauk Humanistycznych
61 koordynowanych przedmiotów
prof. ucz. dr hab. Raoul Bruni
Profesor Uczelni - Wydział Nauk Humanistycznych
41 koordynowanych przedmiotów
prof. ucz. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda
Profesor Uczelni - Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik Zakładu Retoryki - Wydział Nauk Humanistycznych
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich kierunek filologia klasyczna - Wydział Nauk Humanistycznych
103 koordynowane przedmioty
konsultacje: poniedziałek 11.15-11.45, s. 112 wtorek  
dr Małgorzata Burta
46 koordynowanych przedmiotów
mgr Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
29 koordynowanych przedmiotów
dr Małgorzata Ciunović
17 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: piątek g. 11.15, p. 422
dr Łukasz Cybulski
37 koordynowanych przedmiotów
dr Dorota Dąbrowska
28 koordynowanych przedmiotów
dr Anna Dąbrowska-Kamińska
37 koordynowanych przedmiotów
dr Piotr Dejneka
42 koordynowane przedmioty
dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
27 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: w semestrze zimowym: czwartki, godz. 12.00 -  
dr Filip Doroszewski
Planista - Instytut Filozofii
Pełnomocnik Dziekana WNH ds. Praktyk na kierunku Filologia - Wydział Nauk Humanistycznych
65 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: wtorki, godz. 11:30, sala 422, Dewajtis 5;  
prof. ucz. dr hab. Beata Gaj
Profesor Uczelni - Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik kierunku Filologia Klasyczna - Wydział Nauk Humanistycznych
213 koordynowanych przedmiotów
prof. ucz. dr hab. Beata Garlej
Profesor Uczelni - Wydział Nauk Humanistycznych
24 koordynowane przedmioty
konsultacje: Środy, 15:30-16:30, s. 422
prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow
Profesor Uczelni - Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik kursu doskonalącego pn. "Od leczenia do opieki - cyfrowa edukacja i opieka duchowa w szpit - Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik Katedry Kultury XX i XXI Wieku w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii - Wydział Nauk Humanistycznych
88 koordynowanych przedmiotów
dr Agnieszka Karolczuk
58 koordynowanych przedmiotów
prof. ucz. dr hab. Dorota Kielak
Profesor Uczelni - Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik Katedry Literatury Polskiek Drugiej Połowy XIX Wieku w Instytucie Literaturoznawstwa - Wydział Nauk Humanistycznych
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych - Wydział Nauk Humanistycznych
29 koordynowanych przedmiotów
prof. dr hab. Krzysztof Koehler
Kierownik Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej - Wydział Nauk Humanistycznych
41 koordynowanych przedmiotów