Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 23 podjednostek.

ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Białobrzeski
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Zakładu Prawa Rodzinnego - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Katedry Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego - Wydział Prawa Kanonicznego
68 koordynowanych przedmiotów
ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Borek
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Ścieżki kształcenia w zakresie prawa kanonicznego w Szkole Doktorskiej UKSW - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Zakładu Kanonicznego Prawa Administracyjnego - Wydział Prawa Kanonicznego
Dziekan dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Wydział Prawa Kanonicznego
64 koordynowane przedmioty
ks. dr Jan Dohnalik
Kierownik Zakładu Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego - Wydział Prawa Kanonicznego
40 koordynowanych przedmiotów
ks. prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Domaszk
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Zakładu Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła - Wydział Prawa Kanonicznego
67 koordynowanych przedmiotów
ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon
Kierownik Zakładu Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Katedry Historii, Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego - Wydział Prawa Kanonicznego
48 koordynowanych przedmiotów
ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Gałkowski
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Zakładu Teorii Prawa Kanonicznego - Wydział Prawa Kanonicznego
39 koordynowanych przedmiotów
dr Mariusz Grabowski
34 koordynowane przedmioty
ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski
Kierownik Zakładu Prawa o Posłudze Uświęcania - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Katedry Prawa o Posłudze Nauczania i Uświęcania - Wydział Prawa Kanonicznego
41 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur zdalny w I semestrze na MS Teams, godz.  
ks. dr Rafał Kamiński
Kierownik Zakładu Prawa Małżeńskiego - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik kierownik kierunku Prawo kanoniczne - Wydział Prawa Kanonicznego
Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Wydział Prawa Kanonicznego
49 koordynowanych przedmiotów
dr Igor Kilanowski
dyrektor Kancelarii Rektora - Kancelaria Rektora
8 koordynowanych przedmiotów
ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior
Kierownik Zakładu Kanonicznego Prawa Procesowego - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Katedry Kanonicznego Prawa Karnego, Administracyjnego i Procesowego - Wydział Prawa Kanonicznego
54 koordynowane przedmioty
ks. prof. ucz. dr hab. Jan Krajczyński
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Zakładu Prawa o Posłudze Nauczania - Wydział Prawa Kanonicznego
46 koordynowanych przedmiotów
dr Katarzyna Majchrzak
Pełnomocnik Dziekana ds.praktyk na Wydziale Prawa Kanonicznego - Wydział Prawa Kanonicznego
36 koordynowanych przedmiotów
mgr Arkadiusz Mróz
Koordynator ERASMUS - Wydział Prawa Kanonicznego
52 koordynowane przedmioty
prof. ucz. dr hab. Helena Pietrzak
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
46 koordynowanych przedmiotów
dr Michał Poniatowski
50 koordynowanych przedmiotów
ks. prof. ucz. dr hab. Piotr Ryguła
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Zakładu - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Katedry - Wydział Prawa Kanonicznego
52 koordynowane przedmioty
konsultacje: w semestrze zimowym 2021/22: środa 9.45-11.15  
ks. dr Andrzej Sacher
47 koordynowanych przedmiotów
ks. prof. ucz. dr hab. Marek Saj
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Zakładu Kanonicznego Prawa Karnego - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik kursu dokształcającego pn."Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. aspekty k - Wydział Prawa Kanonicznego
61 koordynowanych przedmiotów
ks. prof. ucz. dr hab. Marek Stępień
Profesor Uczelni - Wydział Prawa Kanonicznego
Kierownik Zakładu Praw i Obowiązków Wiernych - Wydział Prawa Kanonicznego
36 koordynowanych przedmiotów

Wyświetlam 22 pracowników
na łącznie 2 stronach.

Strona 1 / 2

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)