Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia - Szkoła Doktorska UKSW Filozofia III rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filozofia - Szkoła Doktorska UKSW (SzD-FI-DR)
Etap: Filozofia III rok (SzD_FI_3)
Poprzednie etapy: Filozofia II rok
Następne etapy: Filozofia IV rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2020/21 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
egzamin z języka angielskiego akademickiego C-JO-EGZ-JA-SzD 2021/22 - ... NIE
język angielski C1/B2: semestr V - DR SzD C-JO-AC1/B2-V-SzD 2021/22 - ... NIE
język angielski C1/B2: semestr VI - DR SzD C-JO-AC1/B2-VI-SzD 2021/22 - ... NIE
Seminarium doktoranckie - filozofia SzD-FL-SEMDOK 2021/22 - ... NIE
Seminarium State of the art SzD-SEM-STATEART 2021/22 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną SzD-FAKULT - Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru 2021/22 - 2021/22 n/d 1.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną SzD-FAKULT - Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru 2022/23 - 2022/23 n/d 4.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)