Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia - studia II stopnia stacjonarne Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych II stopień II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filozofia - studia II stopnia stacjonarne (WF-FI-N-2)
Etap: Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych II stopień II rok (WF-FI2_ASSF2)
Poprzednie etapy: Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych II stopień I rok
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty:
  • magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (magisterskiego) - konsultacje WF-FI-PEDM 2014/15 - 2014/15 NIE
Przygotowanie tekstu naukowego do publikacji - II stopień WF-FI-PTN-II 2014/15 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15 - ... 120.00 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S12-ZJO - Zajęcia w językach obcych - Filozofia 2014/15 - ... n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S2-WT - Wszystkie translatoria z języka nowożytnego - stopień II 2014/15 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych 2014/15 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-AŚSFII-2 - Przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym dla AŚSF - rok 2 - stopień II 2014/15 - ... n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S2-WSM - Wszystkie seminaria magisterskie – rok 1 - stopień II 2014/15 - 2018/19 8.00 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-WF-W - Zajęcia Wychowania Fizycznego 2015/16 - 2015/16 n/d 1.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S2-WSM-II - Wszystkie seminaria magisterskie – rok 2 - stopień II 2019/20 - ... n/d 8.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)