Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia - studia II stopnia stacjonarne Nauczyciel filozofii i etyki II stopień II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filozofia - studia II stopnia stacjonarne (WF-FI-N-2)
Etap: Nauczyciel filozofii i etyki II stopień II rok (WF-FI2_NFI22)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty:
  • magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej WF-PED-DESPiPP 2021/22 - ... NIE
Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 1 WF-PED-DESP1 2021/22 - ... NIE
Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 2 WF-PED-DESP2 2021/22 - ... NIE
Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 3 WF-PED-DESPP1 2021/22 - ... NIE
Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 4 WF-PED-DESPP2 2021/22 - ... NIE
Dydaktyka nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej WF-PED-DFSPP 2021/22 - ... NIE
KN-Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia w szkole SP-BHP 2021/22 - ... NIE
KN-Diagnoza i terapia pedagogiczna SP-DiTP 2021/22 - ... NIE
KN-Dydaktyka ogólna SP-DO 2021/22 - ... NIE
KN-Emisja głosu SP-EG 2021/22 - ... NIE
KN-Pedagogika etapów edukacyjnych SP-PedEEc 2021/22 - ... NIE
KN-Pedagogika ogólna SP-POII 2021/22 - ... NIE
KN-Psychologia etapów edukacyjnych I SP-PSEEroz 2021/22 - ... NIE
KN-Psychologia etapów edukacyjnych II SP-PsEE 2021/22 - ... NIE
KN-Psychologia ogólna SP-PSOG 2021/22 - ... NIE
Mentoring 2 WF-FI-22-MEN2 2021/22 - ... NIE
Mentoring 3 WF-FI-22-MEN3 2021/22 - ... NIE
Nauczycielskie praktyki zawodowe: dydaktyka etyki – szkoła podstawowa WF-PED-NPZDESP 2021/22 - ... NIE
Nauczycielskie praktyki zawodowe: dydaktyka etyki – szkoła ponadpodstawowa WF-PED-NPZDESPP 2021/22 - ... NIE
Nauczycielskie praktyki zawodowe: dydaktyka filozofii - szkoła ponadpodstawowa WF-PED-NPZDFSPP 2021/22 - ... NIE
Nauczycielskie praktyki zawodowe: psychologiczno-pedagogiczne WF-PED-NPZPS-PED 2021/22 - ... NIE
Praktyki 1 WF-FI-2-PRAKFIL-1 2022/23 - ... NIE
Praktyki 1 WF-FI-22-Prakt1 2021/22 - 2021/22 NIE
Praktyki 2 WF-FI-2-PRAKFIL-2 2022/23 - ... NIE
Praktyki 2 WF-FI-22-Prakt2 2021/22 - 2021/22 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S2-SM-2e - Seminarium magisterskie 2 rok (Nauczyciel Etyki) 2021/22 - ... 16.00 16.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S2-WMSFe - Wykłady monograficzne z zakresu subdyscyplin filozofii (Nauczyciel Etyki) 2021/22 - ... 9.00 9.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S2-Spe - Seminarium przedmiotowe (NE - Nauczyciel Etyki) 2021/22 - ... 8.00 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-PED-DNFIcw - Dydaktyka nauczania filozofii - ćwiczenia 2021/22 - ... 1.00 1.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2021/22 - ... 118.00 118.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S2-TRANO - Translatoria tekstów filozoficznych - II stopień 2021/22 - ... 8.00 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO-S2 - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia) 2021/22 - ... 6.00 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-FI-S2-WMAN - Wykłady monograficzne w j. angielskim z zakresu subdyscyplin filozofii - II stopień 2021/22 - ... 12.00 12.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)