Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne Ochrona środowiska II stopień I rok Monitoring Środowiskowy

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne (WF-OB-N-2)
Etap: Ochrona środowiska II stopień I rok Monitoring Środowiskowy (WF-OB2_1M)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Ochrona środowiska II stopień II rok Monitoring Środowiskowy
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Ochrona środowiska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_L 2020/21_L 2021/22_L 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Antropopresja i bioróżnorodność WF-OB-ANTB 2017/18 - ... NIE
Biomonitoring WF-OB-BMON 2017/18 - ... NIE
Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby WF-OB-FBCH 2017/18 - ... NIE
Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody WF-OB-MOL 2017/18 - ... NIE
Prawidłowy rozwój człowieka WF-OB-RPC 2018/19 - 2018/19_L NIE
Technologie bioenergetyczne WF-OB-TBE 2017/18 - ... NIE
Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko WF-OB-WSTOS 2017/18 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2017/18 - ... 48.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-WM2 - Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich 2017/18 - ... n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-U1 - Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich 2017/18 - ... n/d 30.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-SEM-M - Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska MONITORING 2017/18 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-U1-M - Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING 2017/18 - ... n/d 18.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)