Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne Ochrona środowiska II stopień I rok Polityka Zgodności

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne (WF-OB-N-2)
Etap: Ochrona środowiska II stopień I rok Polityka Zgodności (WF-OB2_1P)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Ochrona środowiska II stopień II rok Polityka Zgodności
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Ochrona środowiska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_L 2020/21_L 2021/22_L 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dylematy ochrony środowiska WF-OB-DOS 2018/19 - ... NIE
Ocena oddziaływania na środowisko WF-OB-OCOS 2017/18 - 2017/18 NIE
Odnawialne źródła energii WF-OB-ODZE 2017/18 - ... NIE
Planowanie i zarządzanie przestrzenne WF-OB-PZP 2017/18 - 2020/21 NIE
Polityka zrównoważonego rozwoju WF-OB-PZR 2021/22 - ... NIE
Prawidłowy rozwój człowieka WF-OB-RPC 2018/19 - 2018/19_L NIE
Strategie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie WF-OB-SZRP 2021/22 - ... NIE
Teoria i praktyka prawa ochrony przyrody WF-OB-TPPOP 2017/18 - ... NIE
Wybrane problemy edukacji ekologicznej WF-OB-EBS 2017/18 - 2017/18 NIE
Wybrane problemy edukacji ekologicznej WF-OB-WEDE 2018/19 - ... NIE
Zastosowanie biofeedbacku w neuro-dydaktyce WF-OB-ZBN 2017/18 - 2017/18 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2017/18 - ... 48.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-WM2 - Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich 2017/18 - ... n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-U1 - Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich 2017/18 - ... n/d 30.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-SEM-P - Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska POLITYKA 2017/18 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-U1-P - Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA 2017/18 - ... n/d 18.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)