Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne Filologia polska I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne (WH-FP-N-1)
Etap: Filologia polska I rok (WH-FP_FP1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Filologia polska II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Filologia polska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Aktualność dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ODKSW-ADKSW 2012/13_Z - 2012/13_Z NIE
Analiza dzieła literackiego WH-FP-C-ADL 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Analiza dzieła literackiego WH-FP-I-1-AnalizDzie 2014/15 - ... NIE
Etyka WH-KON-Etyka 2015/16 - ... NIE
Etyka - filologia polska WH-FP-K-E 2012/13_Z - 2012/13_Z NIE
Gramatyka opisowa języka polskiego WH-FP-W-GOJP1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka i fonologia) WH-FP-I-1-GOJP.FiF-Z 2014/15 - ... NIE
Gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka i fonologia) WH-FP-C-GOJP1.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia) WH-FP-I-1-GOJP.M-W-L 2014/15 - ... NIE
Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia) WH-FP-C-GOJP1 2012/13_L - 2013/14 NIE
Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia) WH-FP-I-1-GOJP.M-C-L 2014/15 - ... NIE
Historia literatury polskiej - Literatura międzywojenna i okupacyjna WH-FP-I-1-HLPMiedzyw 2014/15 - ... NIE
Historia literatury polskiej - literatura międzywojenna i okupacyjna WH-FP-C-L1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Historia literatury polskiej - oświecenie WH-FP-C-HLP-O 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Historia literatury polskiej - Oświecenie WH-FP-I-1-HLP.Oswi-C 2014/15 - ... NIE
Historia literatury polskiej - Oświecenie WH-FP-I-1-HLP.Oswi-W 2014/15 - ... NIE
Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L 2014/15 - ... NIE
Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-Z 2014/15 - ... NIE
Historia Polski WH-FP-WM-HP 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Historia Polski WH-FP-WM-HP.1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Historia polskiej literatury dawnej - średniowiecze-renesans-barok WH-FP-C-HPLD 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Historia polskiej literatury dawnej - średniowiecze-renesans-barok WH-FP-C-HPLD.1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Historia polskiej literatury dawnej - średniowiecze-renesans-barok WH-FP-WM-HPLD-HPLD- 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze - renasans - barok) WH-FP-I-1-HPLD-C-Z 2014/15 - ... NIE
Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze - renesans - barok) WH-FP-I-1-HPLD-C-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze - renesans - barok) WH-FP-I-1-HLPSrReB-W 2014/15 - ... NIE
Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze-renesans-barok) WH-FP-I-1-HPLD-C 2015/16 - ... NIE
Język łaciński WH-FP-C-JŁ 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Język łaciński WH-FP-C-JŁ.1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Język łaciński z elementami tradycji antycznej WH-FP-I-1-Jez.łac-Z 2014/15 - ... NIE
Język łaciński z elementami tradycji antycznej WH-FP-I-1-Jez.łac-L 2014/15 - ... NIE
Kultura języka (poprawność gramatyczna) WH-FP-C-KJ-PG 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Kultura języka (poprawność gramatyczna) WH-FP-I-1-KulJePopGr 2014/15 - ... NIE
Kultura języka (poprawność leksykalna) WH-FP-C-KJ-PL 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Kultura języka (poprawność leksykalna) WH-FP-I-1-KulJePoLe 2014/15 - ... NIE
Lekcje tekstów dawnych WH-FP-I-1-Lekcje-Z 2014/15 - ... NIE
Lekcje tekstów dawnych WH-FP-C-LTD 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z 2014/15 - ... NIE
Nauki pomocnicze filologii polskiej WH-FP-C-NPFP.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Oświecenie WH-FP-WM-HPLD-O 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Poetyka WH-FP-C-P1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Poetyka WH-FP-C-P1.1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L 2014/15 - ... NIE
Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z 2014/15 - ... NIE
Tradycja antyczna WH-FP-I-1-TradycAnty 2014/15 - ... NIE
Tradycja antyczna WH-FP-K-TA 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl 2014/15 - ... NIE
Tradycja biblijna WH-FP-K-TB 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Wstęp do edytorstwa WH-FP-I-1-WsteDoEdyt 2014/15 - 2014/15 NIE
Wstęp do edytorstwa WH-FP-W-WDE 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Wstęp do filologii z elementami prawa autorskiego WH-FP-I-1-ElPrawAu 2015/16 - ... NIE
Wstęp do nauki o języku WH-FP-WDNJ 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Wstęp do nauki o języku WH-FP-I-1-WsteNauJez 2014/15 - ... NIE
Wstęp do nauki o literaturze WH-FP-I-1-WsteNauLit 2014/15 - ... NIE
Wstęp do nauki o literaturze WH-FP-WM-WDNOL 2012/13_Z - 2013/14 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2012/13_Z - ... n/d 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-NC - Nauki pomocnicze 2012/13_Z - 2012/13_Z n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2012/13_Z - 2016/17_L n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-M - Przedmioty ogólnouczelniane (moduł humanistyczny) 2013/14 - 2013/14 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2017/18_Z - ... n/d 4.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)