Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne Filologia polska III rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne (WH-FP-N-1)
Etap: Filologia polska III rok (WH-FP_FP3)
Poprzednie etapy: Filologia polska II rok
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Filologia polska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty:
  • licencjat

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Historia literatury polskiej - Młoda Polska WH-FP-I-3-MlodaPol-W 2015/16 - ... NIE
Historia literatury polskiej - Młoda Polska WH-FP-I-3-MlodaPol-C 2015/16 - ... NIE
Historia literatury polskiej - Pozytywizm WH-FP-I-3-HLPPozyt-C 2015/16 - ... NIE
Historia literatury polskiej - Pozytywizm WH-FP-I-3-HLPPozyt-W 2015/16 - ... NIE
Leksykologia i leksykografia WH-FP-I-3-Leksykolog 2015/16 - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-FP-I-3-SemLic-L 2015/16 - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-FP-I-3-SemLic-Z 2015/16 - ... NIE
Stylistyka praktyczna WH-FP-I-3-StylPrakt 2015/16 - ... NIE
Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L 2015/16 - ... NIE
Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z 2015/16 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-KON-WNH - Konwersatoria ogólnowydziałowe 2015/16 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-1-3S - Przedmioty specjalizacyjne dla III roku filologii polskiej 2015/16 - ... n/d 10.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2015/16 - ... n/d 180.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)