Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne Filologia polska I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne (WH-FP-N-2)
Etap: Filologia polska I rok (WH-FP_FP1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Filologia polska II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Filologia polska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dialektologia WH-FP-II-1-Dialekt-Z 2014/15 - ... NIE
Dialektologia WH-FP-K-D 2012/13 - 2013/14 NIE
Historia języka WH-FP-II-1-HistJez 2014/15 - 2014/15 NIE
Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-L 2015/16 - ... NIE
Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-Z 2015/16 - ... NIE
Historia języka WH-FP-W-HJ 2012/13 - 2013/14 NIE
Komunikacja interpersonalna WH-FP-K-KI 2012/13 - 2013/14 NIE
Komunikacja interpersonalna i medialna WH-FP-II-1-KomIntMed 2014/15 - ... NIE
Literatura powszechna WH-FP-LP 2012/13 - 2012/13 NIE
Literatura powszechna WH-FP-C-LP.1 2012/13 - 2012/13 NIE
Metodologia badań literackich WH-FP-II-1-Met.lit-L 2014/15 - ... NIE
Metodologia badań literackich WH-FP-II-1-Met.lit-Z 2014/15 - ... NIE
Metodologia badań nad językiem WH-FP-II-1-Metod.j-Z 2014/15 - ... NIE
Metodologia badań nad językiem WH-FP-K-MBNJ 2012/13 - 2013/14 NIE
Metodologia badań nad językiem cz. II WH-FP-II-1-Metod.j-L 2014/15 - ... NIE
Metodologia badań nad językiem cz.1 WH-FP-K-MBNJ.1 2012/13 - 2013/14 NIE
Seminarium magisterskie WH-FP-SM.1 2012/13 - 2013/14 NIE
Seminarium magisterskie WH-FP-II-1-Sem.mgr-L 2014/15 - ... NIE
Seminarium magisterskie WH-FP-II-1-Sem.mgr-Z 2014/15 - ... NIE
Seminarium magisterskie WH-FP-SM 2012/13 - 2013/14 NIE
Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L 2014/15 - ... NIE
Translatorium WH-FP-II-1-Trans-Z 2014/15 - ... NIE
Translatorium - język angielski WH-FP-T 2012/13 - 2013/14 NIE
Translatorium - język angielski WH-FP-T.1 2012/13 - 2013/14 NIE
Wprowadzenie do estetyki WH-FP-II-1-WprowEst 2014/15 - ... NIE
Wprowadzenie do estetyki WH-FP-K-WDE 2012/13 - 2013/14 NIE
Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX wieku) WH-FP-K-WDW 2012/13 - 2013/14 NIE
Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX wieku) WH-FP-II-1-HLP-XXw 2014/15 - ... NIE
Wybrane problemy metodologii badań literackich WH-FP-K-WPMBL.1 2012/13 - 2013/14 NIE
Wybrane problemy metodologii badań literackich WH-FP-K-WPMBL 2012/13 - 2013/14 NIE
Wybrane problemy poprawności językowej WH-FP-II-1-ZagPopJez 2015/16 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2012/13 - ... n/d 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-2-1S - Przedmioty specjalizacyjne dla I roku filologii polskiej (studia II stopnia) 2013/14_Z - ... n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-WWT - Wprowadzenie w tradycję 2013/14 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-2-1LP - Literatura powszechna 2013/14 - 2017/18 n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-2-1LP - Literatura powszechna 2018/19 - ... n/d 4.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)