Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne Filologia polska II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia Polska - studia II stopnia stacjonarne (WH-FP-N-2)
Etap: Filologia polska II rok (WH-FP_FP2)
Poprzednie etapy: Filologia polska I rok
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Filologia polska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Historia dramatu polskiego w XX i XXI wieku WH-FP-II-2-HisDram-L 2016/17 - ... NIE
Historia dramatu polskiego w XX i XXI wieku WH-FP-II-2-HisDram-Z 2016/17 - ... NIE
Krytyka literacka WH-FP-II-2-KrytykLit 2015/16 - ... NIE
Krytyka literacka WH-FP-K-KL 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Seminarium magisterskie WH-FP-II-2-Sem.mgr-L 2015/16 - ... NIE
Seminarium magisterskie WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z 2015/16 - ... NIE
Seminarium magisterskie - kontynuacja WH-FP-SM-2.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Seminarium magisterskie - kontynuacja WH-FP-SM-2 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX/XXI wiek) WH-FP-C-WDW(XX/XXIW) 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX/XXI wieku) WH-FP-W-WDW(XX/XXIW) 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX/XXI wieku) WH-FP-II-2-HLP-XXI-C 2015/16 - ... NIE
Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX/XXI wieku) WH-FP-II-2-HLP-XXI-W 2015/16 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-2-2S - Przedmioty specjalizacyjne dla II roku filologii polskiej (studia II stopnia) 2013/14_Z - ... n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-KON - Konwersatoria ogólnowydziałowe 2013/14_Z - ... n/d 9.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2013/14_Z - ... n/d 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO-S - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych -Obszar nauk społecznych 2015/16 - ... n/d 3.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)