Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne Filologia polska II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia Polska - studia I stopnia niestacjonarne (WH-FPZ-N-1)
Etap: Filologia polska II rok (WH-FP_FP2)
Poprzednie etapy: Filologia polska I rok
Następne etapy: Filologia polska III rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Filologia polska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Gramatyka historyczna WH-FPZ-C-GH.1 2013/14_Z - ... NIE
Gramatyka opisowa języka polskiego WH-FPZ-C-GOJP.2.1 2013/14_Z - ... NIE
Historia literatury polskiej - romantyzm WH-FPZ-C-HLP-R.1 2013/14_Z - ... NIE
Historia literatury polskiej - romantyzm WH-FPZ-W-HLP-R.1 2013/14_Z - ... NIE
Indywidualizacja procesu nauczania języka polskiego WH-FPZ-C-IPNJP 2013/14_Z - ... NIE
Język łaciński WH-FPZ-C-JŁ2.1 2013/14_Z - ... NIE
Lektorat - język angielski WH-KUZ-JA-2.1 2013/14_Z - ... NIE
Podstawy dydaktyki WH-FPZ-C-PD 2013/14_Z - ... NIE
Poetyka WH-FPZ-C-P2.1 2013/14_Z - ... NIE
Praktyczna stylistyka WH-FPZ-C-PS.1 2013/14_Z - ... NIE
Psychologia ogólna WH-FPZ-W-PO.1 2013/14_Z - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-FPZ-SL.1 2013/14_Z - ... NIE
Tekstologia i edytorstwo WH-FPZ-C-TIE.1 2013/14_Z - ... NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-W-WDDF.1 2013/14_Z - ... NIE
Zasady poprawności językowej w praktyce redakcyjnej WH-FPZ-C-ZP.1 2013/14_Z - ... NIE
Zasady redagowania tekstu WH-FPZ-C-ZRT.1 2013/14_Z - ... NIE

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)