Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia Polska - studia II stopnia niestacjonarne Filologia polska I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia Polska - studia II stopnia niestacjonarne (WH-FPZ-N-2)
Etap: Filologia polska I rok (WH-FP_FP1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Filologia polska II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Filologia polska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dialektologia WH-FPZ-C-D 2013/14_Z - ... NIE
Historia języka WH-FPZ-W-HJ.1 2013/14_Z - ... NIE
Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej WH-FPZ-C-KAT2.1 2013/14_Z - ... NIE
Literatura powszechna WH-FPZ-C-LP.1 2013/14_Z - ... NIE
Metodologia badań literackich WH-FPZ-C-MBL.1 2013/14_Z - ... NIE
Metodyka nauczania literatury polskiej - gimnazjum WH-FPZ-C-MNLP-G.1 2013/14_Z - ... NIE
Metodyka nauczania literatury polskiej i języka polskiego - liceum WH-FPZ-C-MNLPIJP.L.1 2013/14_Z - ... NIE
Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury staropolskiej i oświeceniowej WH-FPZ-C-PZELSIO.1 2013/14_Z - ... NIE
Seminarium magisterskie WH-FPZ-SM.1 2013/14_Z - ... NIE
Translatorium WH-FPZ-C-TR.1 2013/14_Z - ... NIE
Wprowadzenie w tradycję WH-FPZ-C-WWT.1 2013/14_Z - ... NIE

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)