Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne Filologia włoska I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne (WH-FW-N-1)
Etap: Filologia włoska I rok (WH-FW_1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Filologia włoska II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Analiza tekstów literackich / Duecento i Trecento WH-F-FW-I-1-AnLitDT 2019/20 - ... NIE
Analiza tekstów literackich; Quattrocento i Cinquecento WH-F-FW-I-1-AnLitQC 2019/20 - ... NIE
Egzamin z Praktycznej nauki języka włoskiego WH-F-FW-I-1-EGZ 2019/20 - ... NIE
Etyka WH-KON-Etyka 2019/20 - ... NIE
Fonetyka i wymowa języka włoskiego WH-F-FW-I-1-FonetFon 2019/20 - ... NIE
Geografia kulturowa Włoch WH-F-FW-I-1-GogrKul 2019/20 - ... NIE
Gramatyka opisowa języka włoskiego WH-F-FW-I-1-GramOpJW 2019/20 - ... NIE
Język łaciński WH-F-FW-I-1-JŁac-L 2019/20 - ... NIE
Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJez 2019/20 - ... NIE
Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJezZ 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka WH-F-FW-I-1-PNJW-G-L 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka WH-F-FW-I-1-PNJWgram 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - mówienie i słuchanie WH-F-FW-I-1-PNJW-MiS 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - mówienie i słuchanie WH-F-FW-I-1-PNJW-Slu 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo WH-F-FW-I-1-PNJWslow 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego-wypowiedź pisemna WH-F-FW-I-1-PNJW-W-L 2019/20 - ... NIE
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP 2019/20 - ... NIE
Włochy średniowieczne WH-F-FW-I-1-WSrednio 2019/20 - ... NIE
Wprowadzenie do wiedzy o języku WH-FK-I-1-WprWieJ 2019/20 - ... NIE
Wstęp do filologii z elementami prawa autorskiego WH-FP-I-1-ElPrawAu 2019/20 - ... NIE
Wstęp do nauki o literaturze WH-F-FW-I-1-WstNauk 2019/20 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-KON-WH - Konwersatoria ogólnowydziałowe 2019/20 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2019/20 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2019/20 - ... n/d 60.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)