Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne Filologia włoska II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia włoska - studia I stopnia stacjonarne (WH-FW-N-1)
Etap: Filologia włoska II rok (WH-FW_2)
Poprzednie etapy: Filologia włoska I rok
Następne etapy: Filologia włoska III rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Analiza tekstów literackich: Seicento i Settecento WH-F-FW-I-2-AnLitSS 2019/20 - ... NIE
Analiza tekstów literackich:Ottocento WH-F-FW-I-2-ATLiOtto 2019/20 - ... NIE
Egzamin z Praktycznej nauki języka włoskiego (II rok) WH-F-FW-I-2-EGZ 2019/20 - ... NIE
Gramatyka opisowa języka włoskiego II WH-F-FW-I-2-GramOpJW 2019/20 - ... NIE
Historia filozofii WH-KU-HistFil-W-Z 2019/20 - ... NIE
Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFil-W 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka jęzka włoskiego - wypowiedź pisemna WH-F-FW-I-2-PNJWpism 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka, słownictwo WH-F-FW-I-2-PNJWgrL 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka, słownictwo WH-F-FW-I-2-PNJWgram 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja WH-F-FW-I-2-PNJWmowL 2019/20 - ... NIE
Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja WH-F-FW-I-2-PNJWslu 2019/20 - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-F-FW-I-2-SemLic 2019/20 - ... NIE
Stylistyka praktyczna WH-F-FW-I-2-StylPrak 2019/20 - ... NIE
Włochy nowożytne WH-F-FW-I-2-WlochNow 2019/20 - ... NIE
Wstęp do historii sztuki włoskiej WH-F-FW-I-2-HisSzt 2019/20 - ... NIE
Związki kulturowe włosko-polskie WH-F-FW-I-2-ZwKult 2019/20 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2019/20 - ... n/d 7.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-KON-WH - Konwersatoria ogólnowydziałowe 2019/20 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2019/20 - ... n/d 120.00
C-WF - Wychowanie fizyczne C-WF-W - Zajęcia Wychowania Fizycznego 2019/20 - ... n/d 2.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)