Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne Kulturoznawstwo rok 1

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne (WH-KUZ-N-1)
Etap: Kulturoznawstwo rok 1 (WH-KUZ_1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Kulturoznawstwo rok 2
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Kulturoznawstwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Aksjologia WH-KUZ-I-1-Aksjolog 2014/15 - ... NIE
Aksjologia WH-KUZ-K-A 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Etyka WH-KUZ-K-E 2012/13 - 2012/13 NIE
Instytucje i media kultury współczesnej WH-KUZ-C-IIMKW.1 2012/13 - 2013/14 NIE
Instytucje i media kultury współczesnej WH-KUZ-I-1-InstMed-L 2014/15 - ... NIE
Instytucje i media kultury współczesnej WH-KUZ-I-1-InstMed-Z 2014/15 - ... NIE
Język angielski WH-FPZ-I-1-JezAng-L 2015/16 - ... NIE
Komunikacja kulturowa epok dawnych - ćwiczenia WH-KUZ-I-1Komkul-c-Z 2016/17 - ... NIE
Komunikacja kulturowa epok dawnych (sytuacja polska i europejska) WH-KUZ-W-LWKKED 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Komunikacja kulturowa epok dawnych-ćwiczenia WH-KUZ-I-1Komkul-c-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Komunikacja kulturowa epok dawnych-ćwiczenia WH-KUZ-I-1Komkul-c-L 2015/16 - 2015/16 NIE
Komunikacja kulturowa epok dawnych-wykład WH-KUZ-I-1-Komkulw-Z 2014/15 - 2014/15 NIE
Komunikacja kulturowa epok dawnych: ikonosfera, audiosfera, logosfera WH-KUZ-I-1-KomKul-C 2014/15 - 2014/15 NIE
Komunikacja kulturowa epok dawnych: ikonosfera, audiosfera, logosfera WH-KUZ-I-1-KomKul-W 2014/15 - ... NIE
Kultura języka WH-KUZ-I-1-KulJez 2014/15 - ... NIE
Kultura języka WH-KUZ-C-KJ 2012/13 - 2013/14 NIE
Lektorat - język angielski WH-KUZ-JA-1.1 2012/13 - 2013/14 NIE
Lektorat języka angielskiego WH-KUZ-I-1-JezAng-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Lektorat języka angielskiego WH-KUZ-I-1-JezAng-Z 2014/15 - ... NIE
Lektorat języka obcego - język angielski WH-KUZ-JA-1 2012/13 - 2013/14 NIE
Podstawy antropologii WH-KUZ-I-1-PodAntr-C 2014/15 - ... NIE
Podstawy antropologii WH-KUZ-I-1-PodAntr-W 2014/15 - ... NIE
Podstawy antropologii (z uwzględnieniem antropologii kulturowej) WH-KUZ-C-PA 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Podstawy socjologii WH-KUZ-I-1-PodsSoc 2014/15 - ... NIE
Podstawy socjologii WH-KUZ-W-PS 2012/13 - 2013/14 NIE
Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna WH-KUZ-C-PL-PI 2012/13 - 2013/14 NIE
Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna WH-KUZ-C-PL-PI.1 2012/13 - 2013/14 NIE
Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna WH-KUZ-I-1-PoeInte-Z 2014/15 - ... NIE
Poetyka literacka i intersemiotyczna WH-KUZ-I-1-PoeInte-L 2014/15 - ... NIE
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP 2012/13 - 2013/14 NIE
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP 2014/15 - ... NIE
Tradycja antyczna WH-KUZ-I-1-TradAnt 2014/15 - 2014/15 NIE
Tradycja antyczna WH-KUZ-W-TA 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Tradycja antyczna WH-FPZ-I-1-TradAnt-L 2015/16 - ... NIE
Tradycja biblijna WH-FPZ-C-TB 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Tradycja biblijna WH-KUZ-I-1-TradBibl 2014/15 - ... NIE
Warsztat kulturoznawcy WH-KUZ-I-1-WarKult 2014/15 - 2014/15 NIE
Warsztat kulturoznawcy WH-KUZ-C-WK 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Warsztat kulturoznawcy WH-KUZ-I-1-WarKult-L 2015/16 - ... NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-I-1-DziFi-C-Z 2014/15 - 2014/15 NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-C-WDDZF.2 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-I-1-DzieFil-L 2014/15 - ... NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-I-1-DzieFil-Z 2014/15 - ... NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-K-WDDF 2012/13 - 2013/14 NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-K-WDDF.1 2012/13 - 2012/13 NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-W-WDDF 2012/13 - 2013/14 NIE
Wstęp do dziejów filozofii WH-KUZ-W-WDDF.1 2012/13 - 2013/14 NIE
Wstęp do dziejów filozofii - ćwiczenia WH-KUZ-I-1DzFic-L 2014/15 - ... NIE
Wstęp do kulturoznawstwa WH-KUZ-I-1-Wsdkul-Z 2015/16 - 2015/16 NIE
Wstęp do kulturoznawstwa WH-KUZ-I-1-WstdKul-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Wstęp do kulturoznawstwa WH-KUZ-I-1-WsdKul-W 2016/17 - ... NIE
Wstęp do kulturoznawstwa WH-KUZ-W-WDK 2012/13 - 2013/14 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2012/13 - ... n/d 60.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)