Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne Kulturoznawstwo rok 2

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne (WH-KUZ-N-1)
Etap: Kulturoznawstwo rok 2 (WH-KUZ_2)
Poprzednie etapy: Kulturoznawstwo rok 1
Następne etapy: Kulturoznawstwo rok 3
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Kulturoznawstwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Analiza i interpretacja tekstów kultury WH-KUZ-C-AIITK.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Analiza i interpretacja tekstów kultury WH-KUZ-I-2-AnInTek-L 2014/15 - ... NIE
Analiza i interpretacja tekstów kultury WH-KUZ-I-2-AnInTek-Z 2014/15 - ... NIE
Dyplomacja kulturalna WH-KUZ-I-2-DyKiPD-Z 2014/15 - ... NIE
Język angielski WH-FPZ-I-2-JezAng-L 2015/16 - ... NIE
Kino artystyczne WH-KUZ-C-KA.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Komunikacja językowa a kultura WH-KUZ-2-1-KomJez 2014/15 - 2015/16 NIE
Komunikacja językowa a kultura WH-KUZ-W-KJAK 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Komunikacja kulturowa XIX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera WH-KUZ-I-2-KoKuXIXW 2015/16 - ... NIE
Komunikacja kulturowaXIX wieku:ikonosfera,audiosfera,logosfera WH-KUZ-I-2-KoKuXIXc 2015/16 - ... NIE
Lektorat - język angielski WH-KUZ-JA-2.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Lektorat języka angielskiego WH-KU-I-2-JezAng-Z 2014/15 - 2014/15 NIE
Lektorat języka angielskiego WH-KUZ-I-2-JezAng-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Lektorat języka angielskiego WH-KUZ-I-2-JezAng-Z 2015/16 - ... NIE
Menedżer wobec polityki państwa, regionu, samorzadu WH-KUZ-I-2-Mwpprs-L 2016/17 - ... NIE
Menedżer wobec polityki państwa, regionu, samorzadu WH-KUZ-I-2-Mwpprs-Z 2016/17 - ... NIE
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym WH-KUZ-C-OIZDZK.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym WH-KUZ-II-1-Ochro-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym WH-KUZ-II-1-Ochro-Z 2014/15 - 2014/15 NIE
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym WH-KUZ-I-2-OchrZ-Z 2016/17 - ... NIE
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym WH-KUZ-I-2-Ochrc-L 2015/16 - ... NIE
Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna WH-KUZ-PL.PI.2 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Poetyka literacka i intersemiotyczna WH-KUZ-I-2-PoeInter 2014/15 - ... NIE
Polityka kulturalna państwa, regionu, samorządu WH-KUZ-C-PRP.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Polityka kulturalna państwa, regionu, samorządu WH-KUZ-I-2-PolKul-L 2014/15 - 2015/16 NIE
Polityka kulturalna państwa, regionu, samorządu WH-KUZ-I-2-PolKul-Z 2014/15 - 2015/16 NIE
Pozyskiwanie środków i organizacja imprez kulturalnych WH-KUZ-I-2-PozSrod-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Pozyskiwanie środków i organizacja imprez kulturalnych WH-KUZ-I-2-PozSrod-Z 2014/15 - 2014/15 NIE
Propedeutyka wiedzy o filmie WH-KUZ-I-2-PrFilm-Z 2014/15 - 2014/15 NIE
Propedeutyka wiedzy o filmie WH-KUZ-W-PWOF.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Propedeutyka wiedzy o filmie WH-KUZ-I-2-PrFilm-L 2014/15 - ... NIE
Propedeutyka wiedzy o multimediach WH-KUZ-I-2-ProMult-L 2014/15 - 2015/16 NIE
Propedeutyka wiedzy o multimediach WH-KUZ-I-2-ProMulti 2014/15 - 2014/15 NIE
Propedeutyka wiedzy o multimediach i komunikacji medialnej WH-KUZ-W-PWOM.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Propedeutyka wiedzy o muzyce WH-KUZ-I-3-ProMuz-Z 2015/16 - ... NIE
Propedeutyka wiedzy o regionalizmie WH-KUZ-I-2-Pworeg-Z 2015/16_Z - 2015/16 NIE
Propedeutyka wiedzy o sztuce WH-KUZ-I-2-Pwoszt-Z 2015/16 - 2015/16 NIE
Propedeutyka wiedzy o teatrze WH-KUZ-I-2-PrWioT-L 2014/15 - 2015/16 NIE
Propedeutyka wiedzy o teatrze WH-KUZ-I-2-PrWioT-Z 2014/15 - 2014/15 NIE
Propedeutyka wiedzy o teatrze WH-KUZ-W-PWOT.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Protokół dyplomatyczny WH-KUZ-I-2-DyKiPD-L 2014/15 - ... NIE
Public relations WH-KUZ-II-1-PR 2014/15 - ... NIE
Public Relations WH-KUZ-W-PR 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Seminarium licencjackie WH-KU-I-2-SemLi-Z 2014/15 - 2014/15 NIE
Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-2-SemLic-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-2-SemLic 2016/17 - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-2-SmLic-Z 2016/17 - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-3-SemLic-L 2015/16 - 2015/16 NIE
Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-3-SemLic-Z 2015/16 - 2015/16 NIE
Seminarium licencjackie WH-KUZ-SL.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Teorie tekstów kultury WH-KUZ-I-3-TeoTeks-L 2016/17 - ... NIE
Teorie tekstów kultury WH-KUZ-I-3-TeoTeks-Z 2016/17 - ... NIE
Wielkie kultury świata WH-KUZ-I-3-WKuS-w-Z 2016/17 - ... NIE
Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur WH-KUZ-I-3-PrMiedz-Z 2016/17 - ... NIE
Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych WH-KUZ-I-2-WsKonKu-L 2014/15 - 2014/15 NIE
Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych WH-KUZ-W-WKKIBK.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych WH-KUZ-I-2-WsKonKu-Z 2014/15 - ... NIE
Wybrane zagadnienia z historii filmu WH-KUZ-C-WZZHF.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Zarządzanie w kulturze WH-KUZ-I-2-ZarzKul 2014/15 - ... NIE
Zarządzanie w kulturze WH-KUZ-I-2-ZarzKul-L 2014/15 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2016/17 - ... n/d 120.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)