Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne Kulturoznawstwo rok 3

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne (WH-KUZ-N-1)
Etap: Kulturoznawstwo rok 3 (WH-KUZ_3)
Poprzednie etapy: Kulturoznawstwo rok 2
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Kulturoznawstwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: licencjat

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Finansowanie kultury WH-KUZ-I-3-FinKuC-Z 2016/17 - ... NIE
Komunikacja kulturowa XX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera WH-KUZ-I-3-KkXXwW-L 2016/17 - ... NIE
Komunikacja kulturowa XX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera WH-KUZ-I-3-KkXXwC-L 2016/17 - ... NIE
Kulturowe teorie języka WH-KUZ-I-3-KulTeoJ-Z 2016/17 - ... NIE
Lider i menadżer kultury WH-KUZ-I-3-Lider-L 2016/17 - ... NIE
Lider i menadżer kultury WH-KUZ-I-3-Lider-Z 2016/17 - ... NIE
Media i dyplomacja kulturalna WH-KUZ-I-3-MediaDy-L 2016/17 - ... NIE
Media i dyplomacja kulturalna WH-KUZ-I-3-MediaDy-Z 2016/17 - ... NIE
Organizacja imprez WH-KUZ-I-3-OrgImp-C 2016/17 - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-3-SemLic-L 2016/17 - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-KUZ-I-3-SemLic-Z 2016/17 - ... NIE
Teorie tekstów kultury WH-KUZ-I-3-TeoTeks-L 2016/17 - ... NIE
Wielkie kultury świata WH-KUZ-I-3-WKuS-w-Z 2016/17 - ... NIE
Wprowadzenie do problematyki międzykulturowości i dialogu kultur WH-KUZ-I-3-PrMiedz-Z 2016/17 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2016/17 - ... n/d 180.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)