Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne Kulturoznawstwo niestacjonarne II stopnia rok 2

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne (WH-KUZ-N-2)
Etap: Kulturoznawstwo niestacjonarne II stopnia rok 2 (WH-KUZ_KU2)
Poprzednie etapy: Kulturoznawstwo niestacjonarne II stopnia rok 1
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Kulturoznawstwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Autoprezentacja WH-KUZ-C-A.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Autoprezentacja.Podstawy negocjacji. Komunikacja w środkach masowego przekazu. WH-KUZ-II-1-Autop-Z 2016/17 - ... NIE
Branding WH-KUZ-C-B.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Branding WH-KUZ-II-2-Brand 2016/17 - ... NIE
Dialog międzyreligijny WH-KUZ-C-DM.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Dialog międzyreligijny WH-KUZ-II-2-DialMi-Z 2016/17 - ... NIE
Filozoficzne koncepcje kultury WH-KUZ-II-2-FilKon-Z 2016/17 - ... NIE
Filozoficzne koncepcje kultury 2 WH-KUZ-C-FKK.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Filozoficzne koncepcje kultury-wykład WH-KUZ-II-2-Fiknku-W 2016/17 - ... NIE
Główne problemy estetyki współczesnej WH-KUZ-C-GPEW.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Główne problemy estetyki współczesnej WH-KUZ-W-GPEW.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Główne problemy estetyki współczesnej WH-KUZ-II-2-Este-C-Z 2016/17 - ... NIE
Główne problemy etetyki współczesnej WH-KUZ-II-2-Est-W-Z 2016/17 - ... NIE
Ikony wyobraźni zbiorowej WH-KUZ-C-IWZ.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Ikony wyobraźni zbiorowej WH-KUZ-II-2-IkoWyo-L 2016/17 - ... NIE
Kanony kulturowe, wzory kulturowe WH-KUZ-II-1-KanKul-Z 2016/17 - ... NIE
Międzykulturowość i tożsamość kulturowa a film WH-KUZ-C-MIT2.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Pozyskiwanie środków - ćwiczenia WH-KUZ-II-2-Pozśc-L 2016/17 - ... NIE
Psychologia komunikacji WH-KUZ-PsychKomK 2016/17 - ... NIE
Seminarium magisterskie WH-KUZ-SM.1 2013/14_Z - 2013/14 NIE
Seminarium magisterskie WH-KUZ-II-2-SemMag-L 2016/17 - ... NIE
Seminarium magisterskie WH-KUZ-II-2-SemMgr-Z 2016/17 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2016/17 - ... n/d 120.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)