Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzeologia - studia I stopnia Muzeologia I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Muzeologia - studia I stopnia (WH-MU-1)
Etap: Muzeologia I rok (WH-MU_1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Muzeologia II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Muzeologia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_L 2020/21_L 2021/22_L 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Architektura muzeum WH-MU-I-1-ArchMuz 2016/17 - ... NIE
Etyka WH-KON-Etyka 2016/17 - ... NIE
Historia designu (prekursorzy, nurty i firmy) z elementami metodologii WH-MU-I-1-Design 2016/17 - ... NIE
Historia kultury polskiej do 1918 roku WH-MU-I-1-HisKuPol-L 2016/17 - ... NIE
Historia sztuki z elementami metodologii WH-MU-I-1-HisSzt-L 2016/17 - ... NIE
Historia z elementami metodologii WH-MU-I-1-HisElMetL 2016/17 - ... NIE
Kolekcjonerstwo, rzeczoznawstwo, rynek sztuki (rzemiosło artystyczne) WH-MU-I-1-Kolekc-CwL 2016/17 - ... NIE
Kolekcjonerstwo, rzeczoznawstwo, rynek sztuki (rzemiosło artystyczne) WH-MU-I-1-Kolekc-W 2016/17 - ... NIE
Kultura języka WH-MU-I-1-KultJez 2016/17 - ... NIE
Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej WH-MU-I-1-PrawMuz 2016/17 - ... NIE
Publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum WH-MU-I-1-PubMuz-Cw 2016/17 - ... NIE
Publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum WH-MU-I-1-PubMuz-W 2016/17 - ... NIE
Socjologia w muzeum z elementami metodologii WH-MU-I-1-SocMuz-L 2016/17 - ... NIE
Socjologia w muzeum z elementami metodologii WH-MU-I-1-SocMuz-Z 2016/17 - ... NIE
Tradycja antyczna WH-MU-I-1-TradAnt 2016/17 - ... NIE
Tradycja biblijna WH-MU-I-1-TradBibl 2016/17 - ... NIE
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa: Definicja, rola i misja muzeum WH-MU-I-1-DefRol-C 2016/17 - ... NIE
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa: Definicja, rola i misja muzeum WH-MU-I-1-DefRol-W 2016/17 - ... NIE
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa: Typy muzeów i ich kategoryzacje WH-MU-I-1-WstMuzC 2016/17 - ... NIE
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa: Typy muzeów i ich kategoryzacje WH-MU-I-1-WstMuzW 2016/17 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2016/17 - ... n/d 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2016/17 - 2017/18 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2018/19 - ... n/d 4.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)