Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzeologia - studia I stopnia Muzeologia II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Muzeologia - studia I stopnia (WH-MU-1)
Etap: Muzeologia II rok (WH-MU_2)
Poprzednie etapy: Muzeologia I rok
Następne etapy: Muzeologia III rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Muzeologia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Archeologia w muzealnictwie z elementami metodologii WH-MU-I-2-ArchMet-L 2017/18 - ... NIE
Archeologia z elementami metodologii WH-MU-I-2-ArchMet-Z 2017/18 - ... NIE
Dokumentacja obiektów WH-KU-SP-I-2-DoObiek 2017/18 - ... NIE
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami sztuki) WH-MU-I-2-DzialNaukC 2017/18 - ... NIE
Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami sztuki) WH-MU-I-2-DzialNaukW 2017/18 - ... NIE
Etnografia z elementami metodologii WH-MU-I-2-EtnoMet-Z 2017/18 - ... NIE
Gromadzenie zbiorów muzeum WH-MU-I-2-GromZbMuz 2017/18 - ... NIE
Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-L 2017/18 - ... NIE
Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-Z 2017/18 - ... NIE
Historia Kolekcjonerstwa. Kolekcjonerstwo w epoce nowożytnej.Historia kolekcjonerstwa XIX/XXw.Kolekcjonerstwo współcześnie WH-KU-SP-I-2-HiKolek 2017/18 - ... NIE
Historia kultury polskiej po 1918 r. WH-MU-I-2-HistKult-L 2017/18 - ... NIE
Historia techniki z elementami metodologii WH-MU-I-2-HisTech-L 2017/18 - ... NIE
Historia techniki z elementami metodologii WH-MU-I-2-HisTech-Z 2017/18 - ... NIE
Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.) WH-MU-I-2-HisTwZb 2017/18 - ... NIE
Historia tworzenia zbiorów i kolekcji (od starożytności do XIX w.) WH-MU-I-2-HisTwZb-Cw 2017/18 - ... NIE
Nauki przyrodnicze i paleontologia z elementami metodologii WH-MU-I-2-NaukPrzyr 2017/18 - ... NIE
Rynek dzieł sztuki - dzieje i mechanizmy WH-KU-SP-I-2-RynDzSz 2017/18 - ... NIE
Seminarium licencjackie WH-MU-I-2-SemLic 2017/18 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2017/18 - ... n/d 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2017/18 - ... n/d 7.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)