Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa Literaturoznawstwo I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa (WH-R-LI)
Etap: Literaturoznawstwo I rok (WH-R-LI-1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Literaturoznawstwo II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dydaktyka uniwersytecka - nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych WH-R-1-DydUniwer-Z 2014/15_Z - 2014/15_L NIE
Historia i metodologia badań literaturoznawczych WH-R-1-HisMetodLit 2014/15_Z - 2014/15_L NIE
Historia i metodologia badań literaturoznawczych WH-R-1-HisMetodLit-Z 2015/16_Z - ... NIE
Metody pracy naukowej WH-R-1-MetPracNauk-Z 2015/16_Z - ... NIE
Metody pracy naukowej WH-R-1-MetPracyNauk 2014/15_Z - 2014/15_L NIE
Praktyki doktoranckie WH-R-1-Praktyki 2014/15_Z - ... NIE
Seminarium doktoranckie WH-R-1-SemDok-L 2014/15_Z - ... NIE
Seminarium doktoranckie WH-R-1-SemDok-Z 2014/15_Z - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15_Z - ... n/d 12.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)