Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne Prawo kanoniczne rok V

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WK-KC-N-MGR)
Etap: Prawo kanoniczne rok V (WK-KC_V)
Poprzednie etapy: Prawo kanoniczne rok IV
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Prawo kanoniczne Kanoniczno - cywilna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Kanoniczna procedura administracyjna WK-S-KPA 2015/16 - ... NIE
Kanoniczne procesy małżeńskie WK-S-PM-W 2015/16 - ... NIE
Kanoniczny proces karny WK-S-KPRK 2020/21 - ... NIE
Konwersatorium: Podstawy przedsiębiorczości na rynku pracy. Aspekty praktyczne WK-KON-PNRP 2017/18 - 2017/18 NIE
Podstawy przedsiębiorczości na rynku pracy. Aspekty praktyczne WK-S-PP 2018/19 - ... NIE
Praca magisterska WK-S-MGR 2015/16 - ... NIE
Praktyki studenckie WK-S-RPS-M 2021/22 - ... NIE
Prawo kanonizacyjne WK-S-PKZ 2015/16 - ... NIE
Prawo Kościołów Wschodnich WK-S-PKW-W 2015/16 - ... NIE
Prawo spadkowe WK-S-SP 2017/18 - 2018/19 NIE
Procesy szczególne WK-S-PSZ-W 2015/16 - 2016/17 NIE
Rozliczenie praktyk studenckich WK-S-RPS 2015/16 - 2020/21 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2015/16 - ... n/d 300.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)