Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Prawo kanoniczne rok I

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WK-KCZ-N-MGR)
Etap: Prawo kanoniczne rok I (WK-KC_I)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Prawo kanoniczne rok II
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Prawo kanoniczne Kanoniczno - cywilna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Antropologia filozoficzna i metafizyka WK-N-A 2013/14 - 2013/14 NIE
Antropologia filozoficzna i metafizyka WK-N-A 2015/16 - 2015/16 NIE
Antropologia filozoficzna i metafizyka WK-N-A 2017/18 - 2017/18 NIE
Antropologia filozoficzna i metafizyka WK-N-A 2019/20 - 2019/20 NIE
Antropologia filozoficzna i metafizyka WK-N-A 2021/22 - 2021/22 NIE
Dobra doczesne Kościoła WK-N-DK 2014/15 - 2014/15 NIE
Dobra doczesne Kościoła WK-N-DK 2016/17 - 2016/17 NIE
Dobra doczesne Kościoła WK-N-DK 2018/19 - 2020/21 NIE
Dobra doczesne Kościoła WK-N-DK 2022/23 - ... NIE
Eklezjologia WK-N-EK 2014/15 - 2014/15 NIE
Eklezjologia WK-N-EK 2016/17 - 2016/17 NIE
Eklezjologia WK-N-EK 2018/19 - 2020/21 NIE
Etyka WK-N-E 2015/16 - 2015/16 NIE
Etyka WK-N-E 2017/18 - 2017/18 NIE
Etyka WK-N-E 2019/20 - 2019/20 NIE
Etyka WK-N-E 2021/22 - 2021/22 NIE
Filozofia prawa WK-N-FP-CW 2014/15 - 2014/15 NIE
Filozofia prawa WK-N-FP-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Filozofia prawa WK-N-FP-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Filozofia prawa WK-N-FP-W 2018/19 - 2020/21 NIE
Filozofia prawa WK-N-FP-W 2022/23 - ... NIE
Historia prawa kanonicznego w Polsce WK-N-HPK-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Historia prawa kanonicznego w Polsce WK-N-HPK-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Historia prawa kanonicznego w Polsce WK-N-HPK-W 2018/19 - 2020/21 NIE
Historia prawa kanonicznego w Polsce WK-N-HPK-W 2022/23 - ... NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-N-HZ-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-N-HZ-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-N-HZ-W 2018/19 - 2020/21 NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-N-HZ-W 2022/23 - ... NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-N-HZ1 2012/13 - 2012/13 NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-N-HZ2 2012/13 - 2012/13 NIE
Informatyka dla prawników i kanonistów WK-N-I 2015/16 - 2015/16 NIE
Informatyka dla prawników i kanonistów WK-N-I 2017/18 - 2017/18 NIE
Informatyka dla prawników i kanonistów WK-N-I 2019/20 - 2019/20 NIE
Informatyka dla prawników i kanonistów WK-N-I 2021/22 - 2021/22 NIE
Informatyka dla prawników i kanonistów WK-N-I-2 2013/14 - 2013/14 NIE
Język łaciński WK-N-L1 2017/18 - 2017/18 NIE
Język łaciński WK-N-L1 2018/19 - 2018/19 NIE
Język łaciński WK-N-L1 2019/20 - ... NIE
Język łaciński WK-N-L2 2017/18 - 2017/18 NIE
Język łaciński WK-N-L2 2018/19 - 2018/19 NIE
Język łaciński WK-N-L2 2019/20 - ... NIE
Kościelne prawo publiczne i konkordatowe WK-N-PK-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Kościelne prawo publiczne i konkordatowe WK-N-PK-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Kościelne prawo publiczne i konkordatowe WK-N-PK-W 2018/19 - 2020/21 NIE
Kościelne prawo publiczne i konkordatowe WK-N-PK-W 2022/23 - ... NIE
Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt-N 2019/20 - ... NIE
Logika prawnicza WK-N-L 2013/14 - 2013/14 NIE
Logika prawnicza WK-N-L 2015/16 - 2015/16 NIE
Logika prawnicza WK-N-L 2017/18 - 2017/18 NIE
Logika prawnicza WK-N-L 2019/20 - 2019/20 NIE
Logika prawnicza WK-N-L 2021/22 - 2021/22 NIE
Łacina WK-N-L1/1 2012/13 - 2014/15 NIE
Łacina WK-N-L1/1 2015/16 - 2016/17 NIE
Łacina WK-N-L1/2 2012/13 - 2014/15 NIE
Łacina WK-N-L1/2 2015/16 - 2015/16 NIE
Łacina WK-N-L1/2 2016/17 - 2016/17 NIE
Metodologia i metodyka prawa kanonicznego WK-N-MiM 2013/14 - 2013/14 NIE
Metodologia i metodyka prawa kanonicznego WK-N-MiM 2015/16 - 2015/16 NIE
Metodologia i metodyka prawa kanonicznego WK-N-MiM 2017/18 - 2017/18 NIE
Metodologia i metodyka prawa kanonicznego WK-N-MiM 2019/20 - 2019/20 NIE
Metodologia i metodyka prawa kanonicznego WK-N-MiM 2021/22 - 2021/22 NIE
Metodologia prawa kanonicznego WK-N-MTD1 2012/13 - 2012/13 NIE
Metodologia prawa kanonicznego WK-N-MTD2 2012/13 - 2012/13 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N1 2012/13 - 2013/14 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N1 2015/16 - 2015/16 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N1 2017/18 - 2017/18 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N1 2019/20 - 2019/20 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N1 2021/22 - 2021/22 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N2 2012/13 - 2013/14 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N2 2015/16 - 2015/16 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N2 2017/18 - 2017/18 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N2 2019/20 - 2019/20 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-N-N2 2021/22 - 2021/22 NIE
Obowiązek powiadomienia o przestępstwie w prawie i praktyce Kościoła katolickiego WK-N-PoP 2020/21 - 2020/21 NIE
Obowiązek powiadomienia o przestępstwie w prawie i praktyce Kościoła katolickiego WK-N-PoP 2022/23 - ... NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-N-OB 2014/15 - 2014/15 NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-N-OB 2016/17 - 2016/17 NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-N-OB 2018/19 - 2020/21 NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-N-OB 2022/23 - ... NIE
Ochrona własności intelektualnej WK-N-WI 2020/21 - 2020/21 NIE
Ochrona własności intelektualnej WK-N-WI 2022/23 - ... NIE
Powszechna historia prawa kanonicznego WK-N-HP2 2013/14 - 2013/14 NIE
Powszechna historia prawa kanonicznego WK-N-HP2 2015/16 - 2015/16 NIE
Powszechna historia prawa kanonicznego WK-N-HP2 2017/18 - 2017/18 NIE
Powszechna historia prawa kanonicznego WK-N-HP2 2019/20 - 2019/20 NIE
Powszechna historia prawa kanonicznego WK-N-HP2 2021/22 - 2021/22 NIE
Prawo konstytucyjne WK-N-KON1 2012/13 - 2012/13 NIE
Prawo konstytucyjne WK-N-KON2 2012/13 - 2012/13 NIE
Prawo rzymskie WK-N-PRZ 2015/16 - 2015/16 NIE
Prawo rzymskie WK-N-PRZ 2017/18 - 2017/18 NIE
Prawo rzymskie WK-N-PRZ 2019/20 - 2019/20 NIE
Prawo rzymskie WK-N-PRZ 2021/22 - 2021/22 NIE
Prawo rzymskie WK-N-PRZ1 2012/13 - 2013/14 NIE
Prawo rzymskie WK-N-PRZ2 2012/13 - 2012/13 NIE
Prawo wyznaniowe WK-N-PW-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Prawo wyznaniowe WK-N-PW-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Prawo wyznaniowe WK-N-PW-W 2018/19 - 2020/21 NIE
Prawo wyznaniowe WK-N-PW-W 2022/23 - ... NIE
Sakramentologia ogólna i szczegółowa WK-N-SOiS 2013/14 - 2013/14 NIE
Sakramentologia ogólna i szczegółowa WK-N-SOiS 2015/16 - 2015/16 NIE
Sakramentologia ogólna i szczegółowa WK-N-SOiS 2017/18 - 2017/18 NIE
Sakramentologia ogólna i szczegółowa WK-N-SOiS 2019/20 - 2019/20 NIE
Sakramentologia ogólna i szczegółowa WK-N-SOiS 2021/22 - 2021/22 NIE
Szkolenie biblioteczno-informacyjne UKSW-SBI 2019/20 - ... NIE
Teologia fundamentalna i Chrystologia WK-N-TF 2013/14 - 2013/14 NIE
Teologia fundamentalna i Chrystologia WK-N-TF 2015/16 - 2015/16 NIE
Teologia fundamentalna i Chrystologia WK-N-TF 2017/18 - 2017/18 NIE
Teologia fundamentalna i Chrystologia WK-N-TF 2019/20 - 2019/20 NIE
Teologia fundamentalna i Chrystologia WK-N-TF 2021/22 - 2021/22 NIE
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa) WK-N-TM 2014/15 - 2014/15 NIE
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa) WK-N-TM 2016/17 - 2016/17 NIE
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa) WK-N-TM 2018/19 - 2020/21 NIE
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa) WK-N-TM 2022/23 - ... NIE
Teoria prawa kanonicznego WK-N-TP1 2012/13 - 2012/13 NIE
Teoria prawa kanonicznego WK-N-TP2 2012/13 - 2012/13 NIE
Teoria prawa kościelnego WK-N-TP-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Teoria prawa kościelnego WK-N-TP-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Teoria prawa kościelnego WK-N-TP-W 2018/19 - 2020/21 NIE
Teoria prawa kościelnego WK-N-TP-W 2022/23 - ... NIE
Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce WK-N-TŚ 2013/14 - 2013/14 NIE
Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce WK-N-TŚ 2015/16 - 2015/16 NIE
Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce WK-N-TŚ 2017/18 - 2017/18 NIE
Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce WK-N-TŚ 2019/20 - 2019/20 NIE
Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce WK-N-TŚ 2021/22 - 2021/22 NIE
WPK - Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP-WPK 2019/20 - ... NIE
Wprowadzenie do Pisma Świętego WK-N-WPK 2014/15 - 2014/15 NIE
Wprowadzenie do Pisma Świętego WK-N-WPK 2016/17 - 2016/17 NIE
Wprowadzenie do Pisma Świętego WK-N-WPK 2018/19 - 2020/21 NIE
Wprowadzenie do Pisma Świętego WK-N-WPK 2022/23 - ... NIE
Wstęp do prawoznawstwa WK-N-WP 2015/16 - 2015/16 NIE
Wstęp do prawoznawstwa WK-N-WP 2017/18 - 2017/18 NIE
Wstęp do prawoznawstwa WK-N-WP 2019/20 - 2019/20 NIE
Wstęp do prawoznawstwa WK-N-WP 2021/22 - 2021/22 NIE
Wstęp do prawoznawstwa WK-N-WP1 2012/13 - 2013/14 NIE
Wstęp do prawoznawstwa WK-N-WP2 2012/13 - 2012/13 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej WK-N-PKiUE 2013/14 - 2013/14 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej WK-N-PKiUE 2015/16 - 2015/16 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej WK-N-PKiUE 2017/18 - 2017/18 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej WK-N-PKiUE 2019/20 - 2019/20 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej WK-N-PKiUE 2021/22 - 2021/22 NIE
Wykład monograficzny - Ordynariaty personalne w Kościele łacińskim WK-N-WM-S 2016/17 - 2016/17 NIE
Wykład monograficzny - Ordynariaty personalne w Kościele łacińskim WK-N-WM-S 2018/19 - 2018/19 NIE
Wykład monograficzny- Zastosowanie Internetu w nauczycielskiej misji Kościoła WK-N-INM 2013/14 - 2013/14 NIE
Wykład monograficzny- Zastosowanie Internetu w nauczycielskiej misji Kościoła WK-N-INM 2015/16 - 2015/16 NIE
Wykład monograficzny- Zastosowanie Internetu w nauczycielskiej misji Kościoła WK-N-INM 2017/18 - 2017/18 NIE
Wykład monograficzny- Zastosowanie Internetu w nauczycielskiej misji Kościoła WK-N-INM 2019/20 - 2019/20 NIE
Wykład monograficzny- Zastosowanie Internetu w nauczycielskiej misji Kościoła WK-N-INM 2021/22 - 2021/22 NIE
Wykład monograficzny-Ordynariaty personalne w Kościele łacińskim WK-N-OP 2014/15 - 2014/15 NIE
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-K-ZDK-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-N-ZDK-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-N-ZDK-W 2018/19 - 2020/21 NIE
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-N-ZDK-W 2022/23 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2012/13 - 2018/19 55.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2013/14 - 2013/14 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2016/17 - 2018/19 n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2019/20 - ... 46.00 58.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)