Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Prawo kanoniczne rok III

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WK-KCZ-N-MGR)
Etap: Prawo kanoniczne rok III (WK-KC_III)
Poprzednie etapy: Prawo kanoniczne rok II
Następne etapy: Prawo kanoniczne rok IV
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Prawo kanoniczne Kanoniczno - cywilna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Administracyjne wymierzanie sankcji karnych WK-N-SK 2015/16 - 2015/16 NIE
Administracyjne wymierzanie sankcji karnych WK-N-SK 2017/18 - 2017/18 NIE
Administracyjne wymierzanie sankcji karnych WK-N-SK 2019/20 - 2019/20 NIE
Delicta contra mores w prawie i praktyce Kościoła katolickiego WK-N-DCM 2020/21 - 2020/21 NIE
Delicta contra mores w prawie i praktyce Kościoła katolickiego WK-N-DCM 2022/23 - ... NIE
Język łaciński WK-N-LE 2019/20 - 2019/20 NIE
Kanoniczne prawo administracyjne WK-N-KPA 2015/16 - 2015/16 NIE
Kanoniczne prawo administracyjne WK-N-KPA 2017/18 - 2017/18 NIE
Kanoniczne prawo administracyjne WK-N-KPA 2019/20 - 2019/20 NIE
Kanoniczne prawo administracyjne WK-N-KPA 2021/22 - 2021/22 NIE
Kanoniczne prawo karne WK-N-KPK 2015/16 - 2015/16 NIE
Kanoniczne prawo karne WK-N-KPK 2017/18 - 2017/18 NIE
Kanoniczne prawo karne WK-N-KPK 2019/20 - 2019/20 NIE
Kanoniczne prawo karne WK-N-KPK 2021/22 - 2021/22 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-M2-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-M2-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-M2-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-M2-W 2022/23 - ... NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-PM1-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-PM1-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-PM1-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-PM1-W 2022/23 - ... NIE
Kanoniczny proces karny WK-N-KPK-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Kanoniczny proces karny WK-N-KPK-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Kanoniczny proces karny WK-N-KPK-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Kanoniczny proces karny WK-N-KPK-W 2022/23 - ... NIE
Kanoniczny proces sporny WK-N-KPS-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Kanoniczny proces sporny WK-N-KPS-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Kanoniczny proces sporny WK-N-KPS-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Kanoniczny proces sporny WK-N-KPS-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Kanoniczny proces sporny WK-N-KPS-W 2022/23 - ... NIE
Kult Boży, czasy i miejsca święte WK-N-KB 2014/15 - 2014/15 NIE
Kult Boży, czasy i miejsca święte WK-N-KB 2015/16 - 2015/16 NIE
Kult Boży, czasy i miejsca święte WK-N-KB 2017/18 - 2017/18 NIE
Kult Boży, czasy i miejsca święte WK-N-KB 2019/20 - 2019/20 NIE
Kult Boży, czasy i miejsca święte WK-N-KB 2021/22 - 2021/22 NIE
Kuria rzymska WK-N-KRZ 2016/17 - 2016/17 NIE
Kuria rzymska WK-N-KRZ 2018/19 - 2018/19 NIE
Kuria rzymska WK-N-KRZ 2020/21 - 2020/21 NIE
Kuria rzymska WK-N-KRZ 2022/23 - ... NIE
Nauczycielskie zadanie Kościoła WK-N-NZ 2015/16 - 2015/16 NIE
Nauczycielskie zadanie Kościoła WK-N-NZ 2017/18 - 2017/18 NIE
Nauczycielskie zadanie Kościoła WK-N-NZ 2019/20 - 2019/20 NIE
Nauczycielskie zadanie Kościoła WK-N-NZ 2021/22 - 2021/22 NIE
Niektóre dyspensy Stolicy Apostolskiej (ratio et consummato, celibat, profesja zak.) WK-N-D 2015/16 - 2015/16 NIE
Niektóre dyspensy Stolicy Apostolskiej (ratio et consummato, celibat, profesja zak.) WK-N-D 2017/18 - 2017/18 NIE
Niektóre dyspensy Stolicy Apostolskiej (ratio et consummato, celibat, profesja zak.) WK-N-D 2019/20 - 2019/20 NIE
Niektóre dyspensy Stolicy Apostolskiej (ratio et consummato, celibat, profesja zak.) WK-N-D 2021/22 - 2021/22 NIE
Ordynariaty personalne w Kościele łacińskim WK-N-O 2021/22 - 2021/22 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-N-P 2014/15 - 2014/15 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-N-POS 2016/17 - 2016/17 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-N-POS 2018/19 - 2018/19 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-N-POS 2020/21 - 2020/21 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-N-POS 2022/23 - ... NIE
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego WK-N-PZK 2015/16 - 2015/16 NIE
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego WK-N-PZK 2017/18 - 2017/18 NIE
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego WK-N-PZK 2019/20 - 2019/20 NIE
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego WK-N-PZK 2021/22 - 2021/22 NIE
Prawo konkordatowe WK-N-PK 2014/15 - 2014/15 NIE
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych WK-N-PP1-W1 2014/15 - 2014/15 NIE
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych WK-N-PP2-W2 2014/15 - 2014/15 NIE
Prawo rodzinne i spadkowe WK-N-PRS-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń) WK-N-PS-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń) WK-N-PS-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń) WK-N-PS-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń) WK-N-PS-W 2022/23 - ... NIE
Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary WK-N-PZ 2015/16 - 2015/16 NIE
Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary WK-N-PZ 2017/18 - 2017/18 NIE
Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary WK-N-PZ 2019/20 - 2019/20 NIE
Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary WK-N-PZ 2021/22 - 2021/22 NIE
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei WK-N-RM-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei WK-N-RM-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei WK-N-RM-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei WK-N-RM-W 2022/23 - ... NIE
Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia WK-N-S 2015/16 - 2015/16 NIE
Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia WK-N-S 2017/18 - 2017/18 NIE
Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia WK-N-S 2019/20 - 2019/20 NIE
Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia WK-N-S 2021/22 - 2021/22 NIE
Sakramenty: Pokuta, Namaszczenie chorych, Święcenia WK-N-SPNŚ 2015/16 - 2015/16 NIE
Sakramenty: Pokuta, Namaszczenie chorych, Święcenia WK-N-SPNŚ 2017/18 - 2017/18 NIE
Sakramenty: Pokuta, Namaszczenie chorych, Święcenia WK-N-SPNŚ 2019/20 - 2019/20 NIE
Sakramenty: Pokuta, Namaszczenie chorych, Święcenia WK-N-SPNŚ 2021/22 - 2021/22 NIE
Stowarzyszenia wiernych i prałatury personalne WK-N-SWiPP 2015/16 - 2015/16 NIE
Stowarzyszenia wiernych i prałatury personalne WK-N-SWiPP 2017/18 - 2017/18 NIE
Stowarzyszenia wiernych i prałatury personalne WK-N-SWiPP 2019/20 - 2019/20 NIE
Teologia prawa kościelnego WK-N-T 2015/16 - 2015/16 NIE
Teologia prawa kościelnego WK-N-T 2017/18 - 2017/18 NIE
Teologia prawa kościelnego WK-N-T 2019/20 - 2019/20 NIE
Teologia prawa kościelnego WK-N-T 2021/22 - 2021/22 NIE
Trybunały Stolicy Apostolskiej WK-N-TSA-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Trybunały Stolicy Apostolskiej WK-N-TSA-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Trybunały Stolicy Apostolskiej WK-N-TSA-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Trybunały Stolicy Apostolskiej WK-N-TSA-W 2022/23 - ... NIE
Ustrój Kościoła partykularnego WK-N-UKP-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Ustrój Kościoła partykularnego WK-N-UKP-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Ustrój Kościoła partykularnego WK-N-UKP-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Ustrój Kościoła partykularnego WK-N-UKP-W 2022/23 - ... NIE
Ustrój Kościoła powszechnego WK-N-UK-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Ustrój Kościoła powszechnego WK-N-UK-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Ustrój Kościoła powszechnego WK-N-UK-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Ustrój Kościoła powszechnego i partykularnego - część druga WK-N-UKP-W2 2014/15 - 2014/15 NIE
Ustrój Kościoła powszechnego i partykularnego - część pierwsza WK-N-UKP-W1 2014/15 - 2014/15 NIE
Współczesne problemy bioetyczne WK-N-WPB 2015/16 - 2015/16 NIE
Współczesne problemy bioetyczne WK-N-WPB 2019/20 - 2019/20 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-N-PCR-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-N-PCR-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-N-PCR-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-N-PCR-W 2022/23 - ... NIE
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych WK-N-ZPC-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych WK-N-ZPC-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych WK-N-ZPC-W 2020/21 - 2020/21 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych WK-N-ZPC-W 2022/23 - ... NIE
Wykład monograficzny - Prawo Państwa Watykańskiego WK-N-PPW 2015/16 - 2015/16 NIE
Wykład monograficzny - Prawo Państwa Watykańskiego WK-N-PPW 2017/18 - 2017/18 NIE
Wykład monograficzny - Prawo Państwa Watykańskiego WK-N-PPW 2019/20 - 2019/20 NIE
Wykład monograficzny - Prawo Państwa Watykańskiego WK-N-PPW 2021/22 - 2021/22 NIE
Wykład monograficzny-Procedury definitywnego wyłączania z instytutu WK-N-PDW 2016/17 - 2016/17 NIE
Wykład monograficzny-Procedury definitywnego wyłączania z instytutu WK-N-PDW 2018/19 - 2018/19 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15 - ... 168.00 180.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)