Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Prawo kanoniczne III z IV

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WK-KCZ-N-MGR)
Etap: Prawo kanoniczne III z IV (WK-KC_III_IV)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Prawo kanoniczne Kanoniczno - cywilna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Język łaciński WK-N-LE 2015/16 - 2015/16 NIE
Kanoniczne prawo administracyjne WK-N-KPA 2015/16 - 2015/16 NIE
Kanoniczne prawo karne WK-N-KPK 2015/16 - 2015/16 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-M1-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-M2-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Kanoniczny proces karny WK-N-KPK-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Kanoniczny proces sporny WK-N-KPS-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Kuria rzymska WK-N-KRZ 2014/15 - 2014/15 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-N-POS 2014/15 - 2014/15 NIE
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego WK-N-PZK 2015/16 - 2015/16 NIE
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń) WK-N-PS-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei WK-N-RM-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia WK-N-S 2015/16 - 2015/16 NIE
Stowarzyszenia wiernych i prałatury personalne WK-N-SWiPP 2015/16 - 2015/16 NIE
Teologia prawa kościelnego WK-N-T 2015/16 - 2015/16 NIE
Trybunały Stolicy Apostolskiej WK-N-TSA-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Ustrój Kościoła partykularnego WK-N-UKP-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Ustrój Kościoła powszechnego WK-N-UK-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Współczesne problemy bioetyczne WK-N-WPB 2015/16 - 2015/16 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-N-PCR-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych WK-N-ZPC-W 2014/15 - 2014/15 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2013/14 - ... 170.00 180.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)