Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Prawo kanoniczne IV z V

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WK-KCZ-N-MGR)
Etap: Prawo kanoniczne IV z V (WK-KC_IV_V)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Prawo kanoniczne Kanoniczno - cywilna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty:
  • magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Delicta contra mores w prawie i praktyce Kościoła katolickiego WK-N-DCM 2020/21 - ... NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-M2-W 2020/21 - ... NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-N-PM1-W 2020/21 - ... NIE
Kanoniczny proces karny WK-N-KPK-W 2020/21 - ... NIE
Kanoniczny proces sporny WK-N-KPS-W 2020/21 - ... NIE
Kuria rzymska WK-N-KRZ 2020/21 - ... NIE
Nieważność małżeństwa z kan. 1095 WK-N-NM 2019/20 - ... NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-N-POS 2020/21 - ... NIE
Prawo kanonizacyjne WK-N-PKZ 2019/20 - 2019/20 NIE
Prawo kanonizacyjne WK-N-PKZ-W 2020/21 - ... NIE
Prawo Kościołów Wschodnich WK-N-PKW 2019/20 - ... NIE
Procedury specjalne (sprawy małżeńskie, nieważność święceń) WK-N-PS-W 2020/21 - ... NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-NM1 2019/20 - 2019/20 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-PNM 2020/21 - ... NIE
Rozliczenie praktyk studenckich WK-S-RPS 2019/20 - ... NIE
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei WK-N-RM-W 2020/21 - ... NIE
Rynek pracy dla kanonisty - konwersatorium WK-N-RPK 2019/20 - ... NIE
Seminarium naukowe studia niestacjonarne WK-N-SN 2019/20 - ... NIE
Trybunały Stolicy Apostolskiej WK-N-TSA-W 2020/21 - ... NIE
Ustrój Kościoła partykularnego WK-N-UKP-W 2020/21 - ... NIE
Ustrój Kościoła powszechnego WK-N-UK-W 2020/21 - ... NIE
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-N-PCR-W 2020/21 - ... NIE
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych WK-N-ZPC-W 2020/21 - ... NIE
Wykład monograficzny - Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym Kościoła łacińskiego WK-N-IwK 2019/20 - 2019/20 NIE
Wykład monograficzny-Sprawy incydentalne WK-N-WM-SI 2020/21 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15 - ... n/d 300.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)