Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Prawo kanoniczne rok V

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WK-KCZ-N-MGR)
Etap: Prawo kanoniczne rok V (WK-KC_V)
Poprzednie etapy: Prawo kanoniczne rok IV
Prawo kanoniczne rok II z IV
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Prawo kanoniczne Kanoniczno - cywilna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty:
  • magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Język łaciński WK-N-LE 2015/16 - 2016/17 NIE
Nieważność małżeństwa z kan. 1095 WK-N-NM 2015/16 - 2016/17 NIE
Nieważność małżeństwa z kan. 1095 WK-N-NM 2017/18 - 2017/18 NIE
Nieważność małżeństwa z kan. 1095 WK-N-NM 2018/19 - 2018/19 NIE
Nieważność małżeństwa z kan. 1095 WK-N-NM 2019/20 - ... NIE
Praca magisterska WK-S-MGR 2014/15 - 2015/16 NIE
Praktyka studencka WK-S-RPS-NST 2022/23 - ... NIE
Praktyki studenckie WK-S-RPS-M 2021/22 - 2021/22 NIE
Prawo kanonizacyjne WK-N-PKZ 2015/16 - 2015/16 NIE
Prawo kanonizacyjne WK-N-PKZ 2019/20 - 2019/20 NIE
Prawo kanonizacyjne WK-N-PKZ 2020/21 - 2021/22 NIE
Prawo kanonizacyjne WK-N-PKZ-W 2016/17 - 2016/17 NIE
Prawo kanonizacyjne WK-N-PKZ-W 2018/19 - 2018/19 NIE
Prawo kanonizacyjne WK-N-PKZ-W 2022/23 - ... NIE
Prawo Kościołów Wschodnich WK-N-PKW 2015/16 - 2016/17 NIE
Prawo Kościołów Wschodnich WK-N-PKW 2017/18 - 2017/18 NIE
Prawo Kościołów Wschodnich WK-N-PKW 2018/19 - 2018/19 NIE
Prawo Kościołów Wschodnich WK-N-PKW 2019/20 - ... NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-NM1 2015/16 - 2016/17 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-NM1 2017/18 - 2017/18 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-NM1 2019/20 - 2019/20 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-NM1 2021/22 - 2021/22 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-NM2 2015/16 - 2016/17 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-NM2 2017/18 - 2017/18 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-PNM 2018/19 - 2018/19 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-PNM 2020/21 - 2020/21 NIE
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-PNM 2021/22 - ... NIE
Rozliczenie praktyk studenckich WK-S-RPS 2015/16 - 2016/17 NIE
Rozliczenie praktyk studenckich WK-S-RPS 2017/18 - 2017/18 NIE
Rozliczenie praktyk studenckich WK-S-RPS 2018/19 - 2020/21 NIE
Rynek pracy dla kanonisty - konwersatorium WK-N-RPK 2015/16 - 2016/17 NIE
Rynek pracy dla kanonisty - konwersatorium WK-N-RPK 2017/18 - 2017/18 NIE
Rynek pracy dla kanonisty - konwersatorium WK-N-RPK 2018/19 - 2018/19 NIE
Rynek pracy dla kanonisty - konwersatorium WK-N-RPK 2019/20 - ... NIE
Seminarium naukowe studia niestacjonarne WK-N-SN 2016/17 - ... NIE
Współczesne problemy bioetyczne WK-N-WPB 2015/16 - 2015/16 NIE
Wykład monograficzny - Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym Kościoła łacińskiego WK-N-IwK 2019/20 - 2019/20 NIE
Wykład monograficzny-Sprawy incydentalne WK-N-WM-SI 2016/17 - 2016/17 NIE
Wykład monograficzny-Sprawy incydentalne WK-N-WM-SI 2017/18 - 2017/18 NIE
Wykład monograficzny-Sprawy incydentalne WK-N-WM-SI 2018/19 - 2018/19 NIE
Wykład monograficzny-Sprawy incydentalne WK-N-WM-SI 2021/22 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2015/16 - ... n/d 300.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)