Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kurs dokształcający: Trzeci cykl dla doktorantów Trzeci cykl dla doktorantów

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kurs dokształcający: Trzeci cykl dla doktorantów (WK-KRS-D)
Etap: Trzeci cykl dla doktorantów (WK-KRS_D)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Główne wątki i wyzwania adhortacji Amoris laetitia w kontekście małżeńsko-duszpasterskim WK-KRS-Alwkmd 2021/22 - ... NIE
Instytucja federacji w klasztorach kontemplacyjnych żeńskich WK-KRS-Ifk 2021/22 - ... NIE
Język łaciński WK-KRS-D-L1 2021/22 - ... NIE
Obecność duchownych w środkach społecznej komunikacji WK-KRS-ODSSK 2021/22 - ... NIE
Ochrona małoletnich w kanonicznym prawie karnym WK-KRS-D-OM 2021/22 - ... NIE
Praktyka procesowa WK-KRS-Prp 2021/22 - ... NIE
Relacje pomiędzy instytutami życia konsekrowanego a Kościołem partykularnym WK-KRS-D-IZ 2021/22 - ... NIE
Seminarium doktoranckie - trzeci cykl prawa kanonicznego WK-KRS-SEM 2021/22 - ... NIE
Struktury personalne w Kościele katolickim WK-KRS-SpwK 2021/22 - ... NIE
Utrata stanu duchownego WK-KRS-D-USW 2021/22 - ... NIE
Wygaśnięcie prawa karania w wyniku przedawnienia. Normy materialne i procesowe WK-KRS-Pk 2021/22 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2021/22 - ... n/d 12.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)