Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna Prawo Kanoniczne II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna (WK-SK-MGR)
Etap: Prawo Kanoniczne II rok (WK-PK_II)
Poprzednie etapy: Prawo Kanoniczne I rok
Następne etapy: Prawo Kanoniczne III rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Prawo kanoniczne Kanoniczna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Filozofia prawa WK-S-FP 2013/14 - 2013/14 NIE
Filozofia prawa WK-S-FP-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Filozofia prawa WK-S-FP-W 2015/16 - ... NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-S-HZ 2013/14 - 2013/14 NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-S-HZ 2017/18 - ... NIE
Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego WK-S-HZ-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Łacina WK-S-L3 2014/15 - 2014/15 NIE
Łacina WK-S-L3 2015/16 - ... NIE
Łacina WK-S-L4 2014/15 - 2014/15 NIE
Łacina WK-S-L4 2015/16 - ... NIE
Metodyka prawa kanonicznego WK-S-M 2013/14 - 2013/14 NIE
Metodyka prawa kanonicznego WK-S-M-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Metodyka prawa kanonicznego WK-S-M-W 2015/16 - ... NIE
Nauczycielskie zadania Kościoła WK-K-NZ 2013/14 - 2013/14 NIE
Nauczycielskie zadanie Kościoła WK-S-NZ 2014/15 - 2014/15 NIE
Nauczycielskie zadanie Kościoła WK-S-NZ-W 2015/16 - ... NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-K-N 2013/14 - 2013/14 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-K-N1 2015/16 - 2016/17 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-K-N1-CW 2014/15 - 2014/15 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-K-N2 2015/16 - 2016/17 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-K-N2-CW 2014/15 - 2014/15 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-S-N1 2015/16 - 2015/16 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-S-N1 2017/18 - ... NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-S-N1-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-S-N2 2015/16 - 2015/16 NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-S-N2 2017/18 - ... NIE
Normy ogólne prawa kanonicznego WK-S-N2-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-S-O-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-S-O-W 2015/16 - ... NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-S-OB 2013/14 - 2013/14 NIE
Ochrona własności intelektualnej WK-S-WI 2019/20 - ... NIE
Prawo wyznaniowe WK-S-W 2013/14 - 2013/14 NIE
Prawo wyznaniowe WK-S-W-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Prawo wyznaniowe WK-S-W-W 2015/16 - ... NIE
Stowarzyszenia wiernych w Kościele WK-K-SWK 2015/16 - ... NIE
Stowarzyszenia wiernych w Kościele WK-S-SWK-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa) WK-S-TS 2014/15 - 2014/15 NIE
Teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa) WK-S-TS 2015/16 - 2018/19 NIE
Teoria prawa kanonicznego WK-S-TP 2013/14 - 2013/14 NIE
Teoria prawa kanonicznego WK-S-TPK1-W 2014/15 - 2014/15 NIE
Teoria prawa kościelnego WK-S-TP-W 2015/16 - ... NIE
Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej WK-S-K-PUE 2013/14 - ... NIE
Wykład monograficzny- Stowarzyszenia wiernych w Kościele WK-S-WM-SW 2013/14 - 2013/14 NIE
Wykład monograficzny: Etyczne problemy prawne WK-S-WM-EPP 2016/17 - 2016/17 NIE
Wykład monograficzny: Nowe formy życia konsekrowanego WK-S-WM-SZ 2015/16 - 2015/16 NIE
Wykład monograficzny: Polskie prawo kościelne w świetle kodyfikacji WK-S-WM-5-G 2017/18 - 2017/18 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15 - ... 108.00 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-WF-W - Zajęcia Wychowania Fizycznego 2014/15 - 2016/17 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2014/15 - 2018/19 n/d 7.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2019/20 - ... n/d 10.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)