Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna Prawo Kanoniczne IV rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna (WK-SK-MGR)
Etap: Prawo Kanoniczne IV rok (WK-PK_IV)
Poprzednie etapy: Prawo Kanoniczne III rok
Następne etapy: Prawo Kanoniczne V rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Prawo kanoniczne Kanoniczna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dobra doczesne Kościoła WK-S-DK 2003/04 - 2012/13 NIE
Dobra doczesne Kościoła WK-S-DK 2013/14 - 2016/17 NIE
Dyspensa od celibatu duchownych WK-S-K-CD 2018/19 - ... NIE
Dyspensa od małżeństwa zawartego i niedopełnionego WK-K-DM 2016/17 - 2016/17 NIE
Dyspensa od małżeństwa zawartego i niedopełnionego WK-K-DM 2018/19 - ... NIE
Kanoniczne prawo administracyjne WK-K-N-KPA 2016/17 - ... NIE
Kanoniczne prawo karne WK-S-KPK-W 2018/19 - ... NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-K-PM1 2003/04_Z - 2012/13 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-K-PM1 2013/14 - 2015/16 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-K-PM1 2016/17 - 2017/18 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-S-PM2-W 2017/18 - 2017/18 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-K-PM2 2003/04 - 2015/16 NIE
Kanoniczne prawo małżeńskie WK-K-PM2 2016/17 - 2016/17 NIE
Kanoniczny proces karny WK-K-PRK 2018/19 - 2018/19 NIE
Kanoniczny proces karny WK-K-PRK 2019/20 - ... NIE
Kanoniczny proces karny WK-S-KPRK 2017/18 - 2017/18 NIE
Kanoniczny proces sporny WK-K-PS 2003/04_L - 2012/13 NIE
Kanoniczny proces sporny WK-K-PS 2013/14 - 2015/16 NIE
Kanoniczny proces sporny WK-S-PS 2016/17 - ... NIE
Kult Boży, czasy i miejsca święte WK-K-KB-CW 2013/14 - 2015/16 NIE
Kult Boży, czasy i miejsca święte WK-S-KB 2003/04 - 2012/13 NIE
Kult Boży, czasy i miejsca święte WK-S-KB 2013/14 - 2015/16 NIE
Łacina WK-S-L3 2013/14 - 2015/16 NIE
Łacina WK-S-L4 2013/14 - 2015/16 NIE
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej WK-K-TSA 2016/17 - 2017/18 NIE
Nauczycielskie zadania Kościoła WK-K-NZ 2003/04_Z - 2012/13 NIE
Nauczycielskie zadania Kościoła WK-K-NZ 2013/14 - 2015/16 NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-S-OB 2003/04 - 2012/13 NIE
Obowiązki i uprawnienia wiernych WK-S-OB 2013/14 - 2015/16 NIE
Penitencjaria Apostolska WK-K-PA 2016/17 - 2017/18 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-K-POS 2003/04_L - 2012/13 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-K-POS 2013/14 - 2015/16 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-S-POS 2016/17 - 2016/17 NIE
Postępowanie sądowe w ogólności WK-S-POS 2020/21 - ... NIE
Prałatury personalne WK-K-P-W 2018/19 - ... NIE
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego WK-K-PSZ/N 2013/14 - 2015/16 NIE
Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego WK-K-PZK 2003/04_Z - 2012/13 NIE
Prawo Państwa Watykańskiego (wykład monograficzny) WK-K-PPW 2013/14 - 2013/14 NIE
Prawo rodzinne WK-S-PR 2003/04 - 2012/13 NIE
Prawo rodzinne WK-S-PR 2013/14 - 2015/16 NIE
Procedury administracyjne i karne w praktyce kurii diecezjalne WK-S-PAwKD 2017/18 - 2017/18 NIE
Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary WK-K-PZ 2018/19 - ... NIE
Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei WK-K-RM 2016/17 - ... NIE
Rynek pracy dla kanonistów - konwersatorium WK-K-RPK 2016/17 - ... NIE
Sakramenty w prawie kanonicznym WK-K-S1 2003/04_Z - 2015/16 NIE
Sakramenty w prawie kanonicznym WK-K-S2 2003/04_L - 2015/16 NIE
Sakramenty: Pokuta, Namaszczenie chorych, Święcenia WK-S-PNŚ-W 2018/19 - ... NIE
Trybunał Roty Rzymskiej WK-K-TR 2016/17 - 2017/18 NIE
Ustrój Kościoła partykularnego WK-S-KP-W 2018/19 - ... NIE
Ustrój Kościoła partykularnego WK-S-UKP 2003/04 - 2015/16 NIE
Ustrój Kościoła powszechnego WK-S-UK 2003/04 - 2015/16 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-K-PCR 2016/17 - 2016/17 NIE
Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych WK-K-ZPC-W 2016/17 - 2017/18 NIE
Wykład monograficzny: De ordine - rozwój prawa sakramentu święceń WK-K-DO 2016/17 - 2016/17 NIE
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-K-ZDK 2018/19 - ... NIE
Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-K-ZDK-W 2016/17 - 2016/17 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2013/14 - 2013/14 n/d 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2015/16 - ... n/d 240.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)