Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne Kierunek lekarski I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne (WMCM-LEN-N-MGR)
Etap: Kierunek lekarski I rok (WMCM-LE_1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Kierunek lekarski II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Anatomia WMCM-LEN-ANA-1 2020/21 - 2020/21 NIE
Anatomia WMCM-LEN-ANA-1 2021/22 - ... TAK
Anatomia WMCM-LEN-ANA-2 2020/21 - 2020/21 NIE
Anatomia WMCM-LEN-ANA-2 2021/22 - ... TAK
Anatomia WMCM-LEN-ANA-ćw-1 2020/21 - 2020/21 NIE
Anatomia WMCM-LEN-ANA-ćw-2 2020/21 - 2020/21 NIE
Biofizyka WMCM-LEN-BF-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Biofizyka WMCM-LEN-BF-ćw 2020/21 - 2020/21 NIE
Biofizyka WMCM-LEN-BF 2020/21 - 2020/21 NIE
Biofizyka WMCM-LEN-BF 2021/22 - ... NIE
Biologia molekularna WMCM-LEN-BM 2022/23 - ... NIE
Biostatystyka z elementami informatyki WMCM-LEN-BInf-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Biostatystyka z elementami informatyki WMCM-LEN-BInf-1-2 2021/22 - 2021/22_L NIE
Cytofizjologia WMCM-LEN-CYT 2021/22 - 2021/22 NIE
Genetyka WMCM-LEN-G-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Genetyka WMCM-LEN-G-ćw 2020/21 - 2020/21 NIE
Genetyka WMCM-LEN-G 2021/22 - ... NIE
Histologia z embriologią WMCM-LEN-HzE-1-1 2022/23 - ... TAK
Histologia z embriologią WMCM-LEN-HzE-1-2 2021/22 - ... TAK
Historia medycyny WMCM-LEN-HM 2020/21 - 2020/21 NIE
Historia medycyny WMCM-LEN-HM 2021/22 - ... NIE
Historia medycyny WMCM-LEN-HM-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Informatyka medyczna WMCM-LEN-IM 2020/21 - 2020/21 NIE
Informatyka medyczna WMCM-LEN-IM-ćw 2020/21 - 2020/21 NIE
Język łaciński w medycynie WMCM-LEN-LwM-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt-N 2022/23 - ... NIE
Mikrobiologia WMCM-LEN-MI 2020/21 - 2020/21 NIE
Mikrobiologia WMCM-LEN-MI-ćw 2020/21 - 2020/21 NIE
Parazytologia WMCM-LEN-P 2021/22 - ... TAK
Parazytologia ogólna WMCM-LEN-PAO-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Parazytologia ogólna WMCM-LEN-PAO-ćw 2020/21 - 2020/21 NIE
Pierwsza pomoc WMCM-LEN-PiPo 2020/21 - 2020/21 NIE
Pierwsza pomoc WMCM-LEN-PiPo 2021/22 - ... NIE
Pierwsza pomoc WMCM-LEN-PiPo-ćw 2020/21 - 2020/21 NIE
Podstawy biologii molekularnej WMCM-LEN-PBM 2021/22 - 2021/22 NIE
Podstawy biologii molekularnej WMCM-LEN-PBM-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Podstawy biologii molekularnej WMCM-LEN-PBM-ćw 2020/21 - 2020/21 NIE
Podstawy filozofii WMCM-LEN-PF-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Podstawy pielęgniarstwa WMCM-LEN-PP-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Podstawy pielęgniarstwa WMCM-LEN-PP-ćw 2020/21 - 2020/21 NIE
Podstawy technik pielęgniarskich w praktyce lekarskiej WMCM-LEN-PTP 2022/23 - ... NIE
Praktyki zawodowe po I roku WMCM-LEN-PZ-1 2020/21 - ... NIE
Psychologia medyczna WMCM-LEN-PM-sem 2020/21 - 2020/21 NIE
Szkolenie biblioteczno-informacyjne UKSW-SBI 2020/21 - ... NIE
WMCM - Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP-WMCM 2020/21 - 2020/21 NIE
WMCM - Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP-WMCM 2021/22 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2020/21 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - 2020/21 n/d 51.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WMCM-LEK-ZF - Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski 2021/22 - ... n/d 4.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)