Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne Kierunek lekarski III rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne (WMCM-LEN-N-MGR)
Etap: Kierunek lekarski III rok (WMCM-LE_3)
Poprzednie etapy: Kierunek lekarski II rok
Następne etapy: Kierunek lekarski IV rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25 2024/25_Z 2024/25_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Biostatystyka z elementami informatyki WMCM-LEN-BInf-3-1 2022/23 - ... NIE
Biostatystyka z elementami informatyki WMCM-LEN-BInf-3-2 2022/23 - ... NIE
Diagnostyka obrazowa WMCM-LEN-DO 2022/23 - ... NIE
Farmakologia z toksykologią WMCM-LEN-FzT-1 2022/23 - ... NIE
Farmakologia z toksykologią WMCM-LEN-FzT-2 2022/23 - ... NIE
Genetyka kliniczna WMCM-LEN-GK-3 2022/23 - ... NIE
Immunologia kliniczna WMCM-LEN-IK 2022/23 - ... NIE
Komunikacja lekarz-pacjent WMCM-LEN-KLP-3 2023/24 - ... NIE
Mikrobiologia WMCM-LEN-MI 2023/24 - ... NIE
Patofizjologia WMCM-LEN-PF 2022/23 - ... NIE
Patomorfologia WMCM-LEN-PAT 2022/23 - ... NIE
Pediatria (propedeutyka pediatrii) WMCM-LEN-PED 2022/23 - ... NIE
Praktyki zawodowe po III roku WMCM-LEN-PZ-3 2022/23 - ... NIE
Propedeutyka chorób wewnętrznych WMCM-LEN-PChW 2022/23 - ... NIE
Socjologia medycyny WMCM-LEN-SM-3 2023/24 - ... NIE
Socjologia medycyny WMCM-LEN-SM 2022/23 - 2022/23 NIE
Zdrowie publiczne WMCM-LEN-ZP 2022/23 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WMCM-LEN-ZF - Zajecia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski niestacjonarny 2023/24 - ... n/d 10.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)