Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kursy - Wydział Nauk Humanistycznych Szkolenie dla nauczycieli „Nauczanie języka polskiego jako obcego i praca z uczniem obcojęzycznym w szkole”

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kursy - Wydział Nauk Humanistycznych (WNH-KRS)
Etap: Szkolenie dla nauczycieli „Nauczanie języka polskiego jako obcego i praca z uczniem obcojęzycznym w szkole” (WNH-KRS-KDN)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Nauczanie gramatyki języka polskiego (gramatyka funkcjonalna) WNH-KRS-KDN-NGJP 2021/22_L - ... NIE
Nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży WNH-KRS-KDN-NJPDZ 2021/22_L - ... NIE
Nauczanie języka polskiego jako obcego uczniów słowiańskojęzycznych WNH-KRS-KDN-NJPJO 2021/22_L - ... NIE
Pomoce dydaktyczne i opracowywanie materiałów dla uczniów WNH-KRS-KDN-PDIOM 2021/22_L - ... NIE
TIK w pracy z uczniem obcojęzycznym WNH-KRS-KDN-TIK 2021/22_L - ... NIE
Vademecum nauczyciela pracującego z uczniem z doświadczeniem migracji WNH-KRS-KDN-VNPZU 2021/22_L - ... NIE
Założenia metodyczne języka polskiego jako języka edukacji szkolnej WNH-KRS-KDN-ZMJP 2021/22_L - ... NIE

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)