Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia I stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I rok

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-AZD-N-1)
  Etap: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I rok (WS-NH_AZD-1)
  Poprzednie etapy: (brak)
  Następne etapy: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II rok
Kierunki: (brak)
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L Wymagany do warunku
Archiwa w Polsce i polskie za granicą WNHS-AZD-ArchPol 2020/21 - ... NIE
Archiwa w Polsce i polskie za granicą WS-NH-HI-ArchPol 2018/19 - 2019/20 NIE
Biblioteki w Polsce i polskie za granicą WNHS-AZD-BWP 2020/21 - ... NIE
Biblioteki w Polsce i polskie za granicą WS-NH-HI-BiblArch 2018/19 - 2019/20 NIE
Dzieje archiwów WNHS-AZD-DzArch 2020/21 - ... NIE
Dzieje archiwów WS-NH-HI-DzArch 2018/19 - 2019/20 NIE
Historia filozofii WNHS-AZD-HisFil 2020/21 - ... NIE
Historia filozofii - wykład WS-NH-HI-HF 2018/19 - 2019/20 NIE
Historia średniowiecza Polski WS-NH-HI-HŚPI 2018/19 - 2019/20 NIE
Historia średniowieczna Polski WNHS-AZD-HŚPW 2020/21 - ... NIE
Historia średniowieczna Polski- ćw. WS-NH-HI-HŚP 2018/19 - 2019/20 NIE
Historia średniowieczna Polski-ćw WNHS-AZD-HŚP 2020/21 - ... NIE
Język łaciński WNHS-AZD-JLac1R 2020/21 - ... NIE
Język Łaciński I WS-NH-HI-JęzŁac 2018/19 - 2019/20 NIE
Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt 2020/21 - ... NIE
Nauki pomocnicze historii - Dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne WNHS-AZD-NPHD 2020/21 - ... NIE
Nauki pomocnicze historii - Heraldyka, falerystyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka WNHS-AZD-NPH-H 2020/21 - ... NIE
Nauki pomocnicze historii - Heraldyka, falerystyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka (arch.) WS-NH-HI-NPHHa 2018/19 - 2019/20 NIE
Nauki pomocnicze historii - Źródła i źródłoznawstwo, chronologia, archiwistyka, paleografia, neografia WNHS-AZD-NPH-Z 2020/21 - ... NIE
Nauki pomocnicze historii - Żródłai źródłoznawstwo, chronologia, archiwistyka, paleografia, neografia (arch.) WS-NH-HI-NPHZa 2018/19 - 2019/20 NIE
Podstawy archiwistyki WS-NH-HI-PodArch 2018/19 - 2019/20 NIE
Podstawy archiwistyki WNHS-AZD-PodArch 2020/21 - ... NIE
Rozwój form kancelaryjnych WS-NH-HI-RFKanc 2018/19 - 2019/20 NIE
Rozwój form kancelaryjnych WNHS-AZD-RFKanc 2020/21 - ... NIE
Szkolenie biblioteczno-informacyjne UKSW-SBI 2020/21 - ... NIE
Technologie informacyjne WNHS-AZD-TI 2020/21 - ... NIE
Technologie informacyjne WS-NH-HI-TI-ć 2018/19 - 2019/20 NIE
Ustrój i organizacja Państwa i Kościoła na ziemiach polskich do XVIII w. WS-NH-HI-U-ORG 2018/19 - 2019/20 NIE
Ustrój i organizacja Państwa i Kościoła na ziemiach polskich do XVIII wieku WNHS-AZD-U-ORG 2020/21 - ... NIE
Ustrój i organizacja Państwa i Kościoła na ziemiach Polskich w XIX i X w. WS-NH-HI-UOrg2 2018/19 - 2019/20 NIE
Ustrój i organizacja Państwa i Kościoła na ziemiach polskich w XIX i XX w WNHS-AZD-UOPiK 2020/21 - ... NIE
Warsztat badawczy archiwisty WS-NH-HI-WBadArch 2018/19 - 2019/20 NIE
Warsztat badawczy archiwisty WNHS-AZD-WBadArch 2020/21 - ... NIE
Współczesna dziedzina archiwalna WS-NH-HI-WDzArch 2018/19 - 2019/20 NIE
Współczesna dziedzina archiwalna WNHS-AZD-WDzArch 2020/21 - ... NIE
Wykład monograficzny WS-NH-HI-WM 2018/19 - 2019/20 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO-S - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych -Obszar nauk społecznych 2018/19 - 2019/20 n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2018/19 - 2019/20 48.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - ... 48.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO-S - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych -Obszar nauk społecznych 2020/21 - ... n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-AZD-MA - monografy-Archiwistyka 2020/21 - ... n/d 2.00
UKSW-BHP - BHP 2018/19 - 2019/20 n/d 0.00
UKSW-BHP - BHP 2020/21 - ... n/d 0.00
C-JO - Lektorat języka nowożytnego 2018/19 - 2019/20 n/d 2.00
C-JO - Lektorat języka nowożytnego C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2020/21 - ... n/d 2.00