Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Historia - studia I stopnia stacjonarne
Historia I rok

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Historia - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-HI-N-1)
  Etap: Historia I rok (WS-NH_HIST_1)
  Poprzednie etapy: (brak)
  Następne etapy: Historia II rok
Kierunki: Historia Historia
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L Wymagany do warunku
Dzieje wczesnego chrześcijaństwa WS-NH-HI-DziejChrz 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia Bliskiego Wschodu - starożytność i hellenizm WNHS-HI-HBW 2020/21 - ... NIE
Historia Bliskiego Wschodu - starożytność i hellenizm WS-NH-HI-HBW 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia filozofii WS-NH-HI-HisFil 2013/14 - 2019/20 NIE
Historia filozofii WNHS-HI-HisFil 2020/21 - ... NIE
Historia starożytna powszechna (Grecja) - ćwiczenia WNHS-HI-HSPG 2020/21 - ... NIE
Historia starożytna powszechna (Grecja) - ćwiczenia WS-NH-HI-HSPG 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia starożytna powszechna (Grecja) - wykład WS-NH-HI-WSPG 2013/14 - 2019/20 NIE
Historia starożytna powszechna (Rzym) - ćwiczenia WS-NH-HI-HSPR 2011/12 - 2019/20 NIE
Historia starożytna powszechna (Rzym) - wykład WS-NH-HI-HSR 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia starożytna powszechna (Rzym)-ćwiczenia WNHS-HI-HSPR 2020/21 - ... NIE
Historia starożytna powszechna(Rzym)-wykład WNHS-HI-HSR 2020/21 - ... NIE
Historia średniowieczna Polski WNHS-HI-HŚPW 2020/21 - ... NIE
Historia średniowieczna Polski WS-NH-HI-HŚPW 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia średniowieczna Polski- ćw. WS-NH-HI-HŚP 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia średniowieczna Polski-ćw WNHS-HI-HŚP 2020/21 - ... NIE
Historia średniowieczna powszechna WS-NH-HI-HŚP-w 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia średniowieczna powszechna WNHS-HI-HŚP-w 2020/21 - ... NIE
Historia średniowieczna powszechna - ćwiczenia WS-NH-HI-HŚP. 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia średniowieczna powszechna-ćwiczenia WNHS-HI-HŚP. 2020/21 - ... NIE
Język łaciński WS-NH-HI-JLac1R 2013/14 - 2019/20 NIE
Język łaciński WNHS-HI-JLac1R 2020/21 - ... NIE
Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt 2020/21 - ... NIE
Nauki pomocnicze historii - Dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne WNHS-HI-NPHD 2020/21 - ... NIE
Nauki pomocnicze historii - Dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne WS-NH-HI-NPHdyplom 2012/13 - 2019/20 NIE
Nauki pomocnicze historii - Heraldyka, falerystyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka WNHS-HI-NPH-H 2020/21 - ... NIE
Nauki pomocnicze historii. Heraldyka, falersytyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka WS-NH-HI-NPH-H 2012/13 - 2019/20 NIE
Nauki pomocnicze historii. Źródła i źródłoznawstwo, chronologia, archiwistyka, paleografia,neografia WS-NH-HI-NPH-Z 2012/13 - 2019/20 NIE
Prehistoria ziem polskich WNHS-HI-PrehZP 2020/21 - ... NIE
Prehistoria ziem polskich WS-NH-HI-PrehZP 2013/14 - 2019/20 NIE
Szkolenie biblioteczno-informacyjne UKSW-SBI 2020/21 - ... NIE
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP 2020/21 - ... NIE
Technologie informacyjne WNHS-HI-TI 2020/21 - ... NIE
Technologie informacyjne WS-NH-HI-TI-ć 2013/14 - 2019/20 NIE
Wstęp do badań historycznych WNHS-HI-WBH 2020/21 - ... NIE
Wstęp do badań historycznych WS-NH-HI-WBH1 2012/13 - 2019/20 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-HI-1M - Moduły do wyboru dla 1 roku 1 stopnia -historia 2020/21 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - ... 48.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych 2020/21 - ... n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2020/21 - ... n/d 2.00