Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia - studia II stopnia stacjonarne Historia I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Historia - studia II stopnia stacjonarne (WNHS-HI-N-2)
Etap: Historia I rok (WS-NH_HIST_1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Historia II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Historia Historia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Archiwistyka - teoria i metodologia archiwalna WNHS-HI-ATMA 2020/21 - ... NIE
Archiwoznawstwo WNHS-HI-A 2020/21 - ... NIE
Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie WNHS-HI-CHKośc 2020/21 - ... NIE
Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie WS-NH-HI-ChKośc 2012/13 - 2019/20 NIE
Cleopatra:the last queen of Egypt WNHS-HI-CE 2021/22 - ... NIE
Ćwiczenia terenowe WS-NH-HI-ĆT(mgr) 2012/13 - 2019/20 NIE
Ćwiczenia terenowe WNHS-HI-ĆT(mgr) 2020/21 - ... NIE
Dzieje i losy książki w XIX i XX w. WNHS-HI-DLK 2020/21 - ... NIE
Edytorstwo źródeł historycznych WNHS-HI-EZH 2020/21 - ... NIE
Edytorstwo źródeł historycznych - konwersatorium WS-NH-HI-EŻH 2012/13 - 2019/20 NIE
Historia medycyny WNHS-HI-HMed 2020/21 - ... NIE
Historia ustroju administracyjnego (XI-XX wiek) WNHS-HI-HUAdm 2020/21 - ... NIE
Historiografia WNHS-HI-H 2020/21 - ... NIE
Historiografia WS-NH-HI-H 2012/13 - 2019/20 NIE
Książka w kulturze umysłowej Polski do końca XVIII w. WNHS-HI-KwKultPol 2020/21 - ... NIE
Neografia łacińska WNHS-HI-NeoŁac 2020/21 - ... NIE
Neografia łacińska WS-NH-HI-NeoŁac 2012/13 - 2019/20 NIE
Obrzędy, wierzenia i widowiska w starożytnej Grecji i Rzymie WNHS-HI-OWIW 2020/21 - ... NIE
Paleografia łacińska WNHS-HI-PLac 2020/21 - ... NIE
Paleografia łacińska - konwersatorium WS-NH-HI-PŁ 2012/13 - 2019/20 NIE
Polskie dynastie królewskie WNHS-HI-PolDyn 2020/21 - ... NIE
Praktyki zawodowe dydaktyczne WNHS-HI-PZD 2020/21 - ... NIE
Praktyki zawodowe psychologiczne WNHS-HI-PZP 2020/21 - ... NIE
Społeczeństo stanowe Polski WNHS-HI-SpołStan 2020/21 - ... NIE
Statystyka i demografia historyczna WNHS-HI-SDH 2020/21 - ... NIE
Statystyka i demografia historyczna WS-NH-HI-SDH 2012/13 - 2019/20 NIE
Translatorium z j. angielskiego WNHS-HI-TranANG 2020/21 - ... NIE
Translatorium z j. angielskiego WS-NH-HI-TranANG 2012/13 - 2019/20 NIE
Translatorium z języka łacińskiego WNHS-HI-TranLAC 2020/21 - ... NIE
Translatorium z języka łacińskiego WS-NH-HI-TranŁAC 2012/13 - 2019/20 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-NH-MON - Wykłądy monograficzne dla historii i HCŚ 2013/14 - 2019/20 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WS-NH-HI-SEMMgr - Seminaria magisterskie dla kierunku historia 2013/14 - 2019/20 n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-HI-MGR - Seminarium magisterskie - Historia 2020/21 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - ... 48.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO-S - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych -Obszar nauk społecznych 2020/21 - ... n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-HI-MON - monografy- Historia 2020/21 - ... n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-HI-1MMGR - Moduły do wyboru dla 1 roku 2 stopnia- historia 2020/21 - ... n/d 2.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)