Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne
Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska I rok

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-ODKS-N-1)
  Etap: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska I rok (WS-HS-ODKS-1_I)
  Poprzednie etapy: (brak)
  Następne etapy: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska II rok
Kierunki: Ochrona dóbr kultury i środowiska
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L Wymagany do warunku
Biologia i ekologia - ćwiczenia WS-HS-ODKiS-1L-BiE 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Biologia i ekologia - wykład WS-HS-ODKiS-1L-BiE-w 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAw 2020/21 - ... NIE
Ekologia WNHS-ODKS-EKOLOGIAć 2020/21 - ... NIE
Filozofia przyrody WNHS-ODKS-FP 2020/21 - ... NIE
Historia kultury materialnej WNHS-ODKS-HKMw 2020/21 - ... NIE
Historia kultury materialnej WNHS-ODKS-HKMć 2020/21 - ... NIE
Historia kultury materialnej WS-HS-ODSK-HKMćw 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Historia kultury materialnej WS-HS-ODKS-HKM 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Historia sztuki średniowiecznej WNHS-ODKS-HSŚ 2020/21 - ...

NIE
Historia sztuki średniowiecznej WNHS-ODKS-HSŚć 2020/21 - ... NIE
Historia sztuki średniowiecznej WS-HS-ODKS-HSŚ 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Historia sztuki średniowiecznej WS-HS-ODKS-HSŚćw 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt 2020/21 - ... NIE
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki WNHS-ODKS-MiTKZA 2020/21 - ... NIE
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki WS-HS-MTKZAOZIDSw 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Niematerialne dziedzictwo kulturowe WNHS-ODKS-NDK 2020/21 - ...

NIE
Niematerialne dziedzictwo kulturowe - wykład WS-HS-ODKS-NDzK 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Ochrona środowiska - ćwiczenia WS-HS-ODKiS-1L-OS-cw 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Ochrona środowiska - wykład WS-HS-ODKiŚ-1L-OS-w 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Podstawy doboru gatunków zieleni WNHS-ODKS-PDGZ 2020/21 - ... NIE
Podstawy doboru gatunków zieleni WS-HS-ODKiS-1L-PDGZ 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego oraz zabytków techniki i przemysłu WNHS-ODKS-PKDA 2020/21 - ... NIE
Szkolenie biblioteczno-informacyjne UKSW-SBI 2020/21 - ... NIE
Sztuka starożytna WNHS-ODKS-SS 2020/21 - ... NIE
Techniki artystyczne WS-HS-ODKS-TA 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Techniki graficzne i fotograficzne WNHS-ODKS-TG 2020/21 - ... NIE
Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym WNHS-ODKS-TPZDK 2020/21 - ...

NIE
Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym WS-HS-ODKS-TPZDK 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Wstęp do historii sztuki - plastyka - ćwiczenia WS-HS-ODKiS-1L-WdHSP 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Wstęp do historii sztuki - plastyka - wykład WS-HS-ODKS-1L-WdHS-w 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Wstęp do historii sztuki. Architektura WNHS-ODKS-WdHSA 2020/21 - ...

NIE
Wstęp do historii sztuki. Architektura WNHS-ODKS-WdHSAć 2020/21 - ... NIE
Wstęp do historii sztuki. Architektura WS-HS-ODKiS-1L-WdHA 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Wstęp do historii sztuki. Plastyka WNHS-HS-WdHSP 2020/21 - ...

NIE
Wstęp do historii sztuki. Plastyka WNHS-ODKS-WHSP 2020/21 - ... NIE
Wstęp do historii sztuki. Plastyka WNHS-ODKS-WdHSPć 2020/21 - ...

NIE
Wstęp do historii sztuki. Plastyka WNHS-HS-WdHSPć 2020/21 - ... NIE
Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne WNHS-ODKS-WHSTA 2020/21 - ...

NIE
Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka WNHS-ODKS-WHSU 2020/21 - ...

NIE
Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka WS-HS-ODKiS-1L-WdHU 2018/19_Z - 2019/20_L NIE
Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska WNHS-ODKS-WODKS 2020/21 - ...

NIE
Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska WS-HS-ODKS-WdODKiS 2018/19_Z - 2019/20_L NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2016/17_Z - 2019/20_L 48.00 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2016/17 - 2019/20_L n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2020/21 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-WF-W - Zajęcia Wychowania Fizycznego 2020/21 - ... n/d 0.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - ... 48.00 60.00