Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne
Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska II rok

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska - studia I stopnia stacjonarne (WNHS-ODKS-N-1)
  Etap: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska II rok (WS-HS-ODKS-1_II)
  Poprzednie etapy: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska I rok
  Następne etapy: Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska III rok
Kierunki: Ochrona dóbr kultury i środowiska
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L Wymagany do warunku
Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów oraz ludzi WS-HS-ODKS-BOZL 2018/19 - 2019/20_L NIE
Biogeografia WS-HS-ODKS-BIOGE 2018/19 - 2019/20_L NIE
Ekologia WS-HS-ODKS-EKOw 2018/19 - 2019/20_L NIE
Ekologia - ćwiczenia WS-HS-ODKS-EKO 2018/19 - 2019/20_L NIE
Ekologia krajobrazu - ćwiczenia WS-HS-ODKS-EKćw 2017/18 - 2017/18 NIE
Ekologia krajobrazu - wykład WS-HS-ODKS-EKw 2017/18 - 2017/18 NIE
Fotografia dokumentacyjna WNHS-ODKS-FOTDOK 2020/21 - ... NIE
Fotografia dokumentacyjna WS-HS-ODKiS-FD-ćw. 2017/18 - 2019/20_L NIE
Gospodarka wodna i ochrona wód WS-HS-ODKS-GWIOW 2017/18 - 2017/18 NIE
Historia architektury nowożytnej - wykład WS-HS-ODKS-HAN 2017/18 - 2017/18 NIE
Historia filozofii WNHS-ODKS-HF 2020/21 - ...

NIE
Historia filozofii WS-HS-ODKiS-1L-HF 2017/18 - 2019/20_L NIE
Historia ogrodów i założeń zieleni WNHS-ODKS-HOiZZ 2020/21 - ...

NIE
Historia ogrodów i założeń zieleni WS-HS-ODKiS-HOiZZ 2017/18 - 2019/20_L NIE
Historia plastyki nowożytnej - wykład WS-HS-ODKS-HPN 2017/18 - 2017/18 NIE
Historia sztuki nowożytnej WS-HS-ODKS-HSzNOW 2018/19 - 2019/20_L NIE
Historia sztuki nowożytnej WNHS-ODKS-HSNE 2020/21 - ...

NIE
Historia sztuki nowożytnej WNHS-ODKS-HSNPć 2020/21 - ... NIE
Historia sztuki średniowiecznej WS-HS-ODKS-HSŚ 2018/19 - 2019/20_L NIE
Historia sztuki średniowiecznej WS-HS-ODKS-HSŚćw 2018/19 - 2019/20_L NIE
Lektorat języka łacińskiego WNHS-ODKS-LJŁ 2020/21 - ...

NIE
Lektorat języka łacińskiego WS-HS-ODKiS-LJŁ 2017/18 - 2019/20_L NIE
Metodologia pracy naukowej WNHS-ODKS-MPNć 2020/21 - ...

NIE
Metody badań archeologicznych - wprowadzenie - ćwicenia WS-HS-ODKS-MBAćw 2017/18 - 2017/18 NIE
Metody badań archeologicznych - wprowadzenie - wykład WS-HS-ODKS-MBA 2017/18 - 2017/18 NIE
Monitoring środowiska WS-HS-ODKS-MŚw 2017/18 - 2017/18 NIE
Nieinwazyjne metody dokumentacji i badania zabytków - ćwiczenia WS-HS-ODKS-NMDiBZćw 2017/18 - 2017/18 NIE
Oceny oddziaływania na środowisko WS-HS-ODKS-OOŚ 2017/18 - 2017/18 NIE
Ochrona własności intelektualnej UKSW-OWI 2020/21 - ... NIE
Opis zabytków nieruchomych WNHS-ODKS-OZN 2020/21 - ...

NIE
Podstawy geodezji i kartografii i podstawy GIS WNHS-ODKS-PGiKiPGiS 2020/21 - ... NIE
Podstawy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska WS-HS-ODKS-OZ-PP 2018/19 - 2019/20_L NIE
Pomiar i rysunek techniczny obiektów zabytkowych WNHS-ODKS-PiRTOZ 2020/21 - ... NIE
Projekty Ochrony Środowiska Naturalnego w Polsce WS-HS-ODKS-POŚNwP 2018/19 - 2019/20_L NIE
Rekultywacja środowiska - ćwiczenia WS-HS-ODKiS-RŚ-Ćw 2017/18 - 2019/20_L NIE
Rekultywacja środowiska- wykład WS-HS-ODKiS-RŚ-W 2017/18 - 2019/20_L NIE
Technologie ochrony środowiska WS-HS-ODKiŚ-TOŚ 2017/18 - 2017/18 NIE
Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym WNHS-ODKS-TPZDK 2020/21 - ...

NIE
Wstęp do archeologii WNHS-ODKS-WdARCHEO 2020/21 - ... NIE
Wstęp do archeologii I: Metody badawcze w archeologii WS-HS-ODKS-WdAMBcw 2018/19 - 2019/20_L NIE
Wstęp do archeologii I. Metody badawcze w archeologii WS-HS-ODKS-WAMB 2018/19 - 2019/20_L NIE
Wstęp do ochrony dóbr kultury i środowiska WS-HS-ODKS-WdODKiS 2018/19 - 2019/20_L NIE
Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza WNHS-ODKS-ZDKiPWiM 2020/21 - ... NIE
Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza - ćwiczenia terenowe WS-HS-ODKS-ZDKiPww 2018/19 - 2019/20_L NIE
Zabytki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warszawy i Mazowsza - ćwiczenia terenowe WS-HS-ODKS-ZDKiPWiM 2017/18 - 2017/18 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-WF-W - Zajęcia Wychowania Fizycznego 2017/18 - 2019/20_L n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2017/18 - 2019/20_L 108.00 114.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2017/18 - 2019/20_L n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-ODKS-FAK - Fakultety dla 2 roku 2020/21 - ... n/d 18.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2020/21 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-HS-WM - Wykłady monograficzne 2020/21 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - ... 108.00 120.00