Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym II rok

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia (WNHS-ZDK-N-1)
  Etap: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym II rok (WS-ZDK_2)
  Poprzednie etapy: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym I rok
  Następne etapy: Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym III rok
Kierunki: (brak)
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L Wymagany do warunku
Niedestrukcyjne metody badań dziedzictwa kulturowego ćw. WNHS-ZDK-NMBDK 2020/21 - ... NIE
Archeologia doświadczalna i odtwórstwo historyczne WS-AR-ZDK-ADiOH 2017/18 - 2019/20 NIE
Archeologia doświadczalna o odtwórstwo historyczne WNHS-ZDK-ADOH 2020/21 - ... NIE
Archeologia i historia wczesnośredniowiecznej Polski WS-AR-ZDK-AiHWP 2017/18 - 2019/20 NIE
Bronioznawstwo historyczne WNHS-ZDK-BH 2020/21 - ... NIE
Bronioznawstwo historyczne WS-AR-ZDK-BH 2017/18 - 2019/20 NIE
Działalność oświatowa w instytucjach kultury WS-AR-ZDK-DOwIK 2017/18 - 2019/20 NIE
Dziedzictwo starożytne i wczesnochrześcijańskie w basenie Morza Śródziemnego WNHS-ZDK-DSWBM 2020/21 - ... NIE
Historia architektury i technik budowlanych WS-AR-ZDK-HAiTBw 2017/18 - 2019/20 NIE
Historia architektury i technik budowlanych oraz metodyka badań archeologiczno-architektonicznych WNHS-ZDK-HAiTB 2020/21 - ... NIE
Historia konserwacji zabytków i doktryn konserwatorskich WS-AR-ZDK-HKZ 2017/18 - 2019/20 NIE
Historia ogrodów i założeń zieleni WNHS-ZDK-HOiZZ 2020/21 - ... NIE
Historia ogrodów i załóżeń zieleni WS-AR-ZDK-HOZZ 2017/18 - 2019/20 NIE
Kultura antyczna i jej recepcja w Europie WS-AR-ZDK-KAiRE 2017/18 - 2019/20 NIE
Kultura antyczna i jej recepcja w Europie WNHS-ZDK-KARW 2020/21 - ... NIE
Kultura materialna średniowiecza i czasów nowożytnych WNHS-ZDK-KMŚCN 2020/21 - ... NIE
Kultura materialna średniowiecza i czasów nowożytnych - ćw WS-AR-ZDK-KMSNćw 2017/18 - 2019/20 NIE
Kultura materialna średniowiecza i czasów nowożytnych - w WS-AR-ZDK-KMSN 2017/18 - 2019/20 NIE
Metodologia pracy naukowej WS-AR-ZDK-MPN 2017/18 - 2019/20 NIE
Metodologia pracy naukowej w ZDK WNHS-ZDK-MPN 2020/21 - ... NIE
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki WNHS-ZDK-MTKZA 2020/21 - ... NIE
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki WS-AR-ZDK-MiTKZA 2017/18 - 2019/20 NIE
Muzealnictwo archeologiczne WS-AR-ZDK-MA 2017/18 - 2019/20 NIE
Niematerialne dziedzictwo kulturowe WS-AR-ZDK-NDK 2017/18 - 2019/20 NIE
Niematerialne dziedzictwo kulturowe WNHS-ZDK-NDK 2020/21 - ... NIE
Nowoczesne metody dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych WNHS-ZDK-NMDZ 2020/21 - ... NIE
Ochrona własności intelektualnej UKSW-OWI 2020/21 - ... NIE
Podstawy badań społecznych WS-AR-ZDK-PBS 2017/18 - 2019/20 NIE
Podstawy geodezji i kartografii WS-AR-ZDK-PGiK 2017/18 - 2019/20 NIE
Podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego oraz zabytków techniki i przemysłu WNHS-ZDK-PKDA 2020/21 - ... NIE
Podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego oraz zabytków techniki i przemysłu WS-AR-ZDK-PKDA 2017/18 - 2019/20 NIE
Podstawy konserwacji ogrodów i założeń zieleni WS-AR-ZDK-PKOiZ 2017/18 - 2019/20 NIE
Popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego WNHS-ZDK-PPDK 2020/21 - ... NIE
Popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego WS-AR-ZDK-PiPDK 2017/18 - 2019/20 NIE
Popularyzacja plastyki i historii sztuki w placówkach oświatowych WNHS-ZDK-PPHS 2020/21 - ... NIE
Psychologia społeczna WNHS-ZDK-PS 2020/21 - ... NIE
Psychologia społeczna WS-AR-ZDK-PS 2017/18 - 2019/20 NIE
Remote sensing in cultural heritage management WNHS-ZDK-RSCHM 2020/21 - ... NIE
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym IV. Aspekty praktyczne WNHS-ZDK-ZDKAP 2020/21 - ... NIE
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: Dziedzictwo starożytne i wczesnochrześcijańskie w basenie Morza Śródziemnego WS-AR-ZDK-DSiW 2017/18 - 2019/20 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-ZDK-1ST.OB23 - Zajęcia obieralne I stopień 2 i 3 rok 2020/21 - ... n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNHS-ZDK-PR - Praktyki 2020/21 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - ... 108.00 120.00
C-JO-EGZ - Egzamin z języka nowożytnego 2020/21 - ... n/d 2.00
C-JO - Lektorat języka nowożytnego 2020/21 - ... n/d 4.00
C-WF - Wychowanie fizyczne 2020/21 - ... n/d 0.00