Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WNP-PPWZ-N-MGR)
Etap: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok (WNP-PPW_1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24 2023/24_Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania WNP-PPWZ-BIOW 2022/23 - ... NIE
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania WNP-PPWZ-BP-IG 2020/21 - 2020/21 NIE
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania WNP-PEZ-BP 2019/20 - 2019/20 NIE
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania WNP-PPWZ-BPW-IG 2021/22 - 2021/22 NIE
Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty WNP-PPWZ-EP 2019/20 - 2021/22 NIE
Elementy prawa oświatowego/Podstawy prawne i organizacyjne oświaty WNP-PPWZ-EP-KM 2022/23 - ... NIE
Emisja głosu WNP-PPWZ-EGC 2019/20 - 2019/20 NIE
Emisja głosu WNP-PPWZ-EGC-AB 2020/21 - 2020/21 NIE
Emisja głosu WNP-PPWZ-EGC-APA 2022/23 - ... NIE
Emisja głosu WNP-PPWZ-EGC-PPK 2021/22 - 2021/22 NIE
Etyka w zawodzie nauczyciela WNP-PPWZ-EZNK-WS 2022/23 - ... NIE
Etyka w zawodzie pedagoga WNP-PPWZ-EZP 2020/21 - 2020/21 NIE
Etyka w zawodzie pedagoga WNP-PPWZ-EZPC 2019/20 - 2021/22 NIE
Etyka w zawodzie pedagoga WNP-PPWZ-EZPW 2021/22 - 2021/22 NIE
Etyka w zawodzie pedagoga WNP-PEZ-ETZ 2019/20 - 2019/20 NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PPWZ-FPP-MB 2020/21 - 2020/21 NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PPWZ-FPPC 2019/20 - 2019/20 NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PEZ-FPP 2019/20 - 2019/20 NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PPWZ-FILW-22/23 2022/23 - ... NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PPWZ-FPPC-22/23 2022/23 - ... NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PPWZ-FPPC-MB 2020/21 - 2020/21 NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PPWZ-FPPCC-MB 2021/22 - 2021/22 NIE
Filozoficzne podstawy pedagogiki WNP-PPWZ-FPPW-MB 2021/22 - 2021/22 NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PPWZ-HMPC 2019/20 - 2019/20 NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PPWZ-HMPC-BB 2020/21 - 2020/21 NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PPWZ-HMPCC 2022/23 - ... NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PPWZ-HMP-JN 2020/21 - 2020/21 NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PPWZ-HMPW-JN 2021/22 - 2021/22 NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PPWZ-HMPWW 2022/23 - ... NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PEZ-HMPW 2019/20 - 2019/20 NIE
Historia myśli pedagogicznej WNP-PPWZ-HMPCC-BG 2021/22 - 2021/22 NIE
Komunikacja w zawodzie nauczyciela WNP-PPWZ-KZNC 2019/20 - 2020/21 NIE
Komunikacja w zawodzie nauczyciela WNP-PPWZ-KZNC-JO 2021/22 - 2021/22 NIE
Komunikacja w zawodzie nauczyciela WNP-PPWZ-KZNCC 2022/23 - ... NIE
Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt-N 2020/21 - ... NIE
Pedagogika ogólna WNP-PEZ-P 2019/20 - 2019/20 NIE
Pedagogika ogólna WNP-PPWZ-PO 2021/22 - 2021/22 NIE
Pedagogika ogólna WNP-PPWZ-PO-DS 2020/21 - 2020/21 NIE
Pedagogika ogólna WNP-PPWZ-POW 2022/23 - ... NIE
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna WNP-PPWZ-PPP 2022/23 - ... NIE
Pierwsza pomoc przedmedyczna WNP-PPWZ-PPPC 2019/20 - 2020/21 NIE
Pierwsza pomoc przedmedyczna WNP-PPWZ-PPPC-IG 2021/22 - 2021/22 NIE
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki WNP-PEZ-PISP 2019/20 - 2019/20 NIE
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki WNP-PPWZ-PISP-JN 2020/21 - 2020/21 NIE
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki WNP-PPWZ-PISPW-JN 2021/22 - 2021/22 NIE
Pojęcia i systemy pedagogiczne - wprowadzenie do pedagogiki WNP-PPWZ-PSPW 2022/23 - ... NIE
Prawa dziecka w teorii i praktyce WNP-PPWZ-PDTP 2019/20 - 2019/20 NIE
Prawa dziecka w teorii i praktyce WNP-PPWZ-PDTP-BS 2022/23 - ... NIE
Prawa dziecka w teorii i praktyce WNP-PPWZ-PD-BK 2020/21 - 2021/22 NIE
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Historia najnowsza Polski w literaturze i kulturze WNP-PEZ-PZNH-JT 2019/20 - 2019/20 NIE
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Historia najnowsza Polski w literaturze i kulturze WNP-PPWZ-PZNH-JT 2020/21 - 2020/21 NIE
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Humanistyczny wymiar edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju WNP-PPWZ-PZNH-AK 2021/22 - 2021/22 NIE
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Kształcenie humanistyczne i zawodowe w przygotowaniu do pracy pedagoga WNP-PPWZ-PZNH-KG 2019/20 - 2020/21 NIE
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych - Współczesne kontrowersje: rodzina, dziecko, religia WNP-PPWZ-PZNH-WS 2021/22 - 2021/22 NIE
Psychologia rozwoju człowieka WNP-PEZ-PSRC 2019/20 - 2019/20 NIE
Psychologia rozwoju człowieka WNP-PPWZ-PRC 2020/21 - 2020/21 NIE
Psychologia rozwoju człowieka WNP-PPWZ-PRCC 2019/20 - 2020/21 NIE
Psychologia rozwoju człowieka WNP-PPWZ-PRCZC 2022/23 - ... NIE
Psychologia rozwoju człowieka WNP-PPWZ-PRC-KK 2021/22 - 2021/22 NIE
Psychologia rozwoju człowieka WNP-PPWZ-PRCC-KK 2021/22 - 2021/22 NIE
Psychologia rozwoju człowieka WNP-PPWZ-PRCW 2022/23 - ... NIE
Szkolenie biblioteczno-informacyjne UKSW-SBI 2019/20 - ... NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PPWZ-TPW 2020/21 - 2020/21 NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PPWZ-TPWC 2019/20 - 2019/20 NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PPWZ-TPWC-EW 2020/21 - 2020/21 NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PPWZ-TPWC-MB 2022/23 - ... NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PEZ-TPW 2019/20 - 2019/20 NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PPWZ-TPW-SCH 2022/23 - ... NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PPWZ-TPWC-S 2021/22 - 2021/22 NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PPWZ-TPWW 2021/22 - 2021/22 NIE
WNP - Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP-WNP 2019/20 - ... NIE
Wprowadzenie do psychologii WNP-PPWZ-WDP-ZTN 2020/21 - 2020/21 NIE
Wprowadzenie do psychologii WNP-PPWZ-WPW 2021/22 - 2021/22 NIE
Wprowadzenie do psychologii WNP-PPWZ-WPWW 2022/23 - ... NIE
Wprowadzenie do psychologii WNP-PEZ-WDP 2019/20 - 2019/20 NIE
Wystąpienia publiczne WNP-PPWZ-WPC 2022/23 - ... NIE
Wystąpienia publiczne WNP-PPWZ-WP 2019/20 - 2021/22 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2019/20 - 2019/20 n/d 59.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PEZ-JA - Język angielski - I rok PPWZ 2019/20 - 2019/20 n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-JA1 - Język angielski 2020/21 - 2021/22 n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - 2021/22 n/d 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2022/23 - ... n/d 54.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-JA1 - Język angielski 2022/23 - ... n/d 4.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)