Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WNP-PPWZ-N-MGR)
Etap: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok (WNP-PPW_2)
Poprzednie etapy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok
Następne etapy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Anglojęzyczna literatura dziecięca WNP-PPWZ-ALDW 2021/22 - 2021/22 NIE
Anglojęzyczna literatura dziecięca WNP-PPWZ-ALDZ 2022/23 - ... NIE
Anglojęzyczna literatura dziecięca WNP-PPWZ-ALD 2020/21 - 2020/21 NIE
Dydaktyka ogólna WNP-PPWZ-D-DS 2022/23 - 2022/23 NIE
Dydaktyka ogólna WNP-PPWZ-DO-DS 2020/21 - 2020/21 NIE
Dydaktyka ogólna WNP-PPWZ-DOW-DS 2021/22 - 2021/22 NIE
Dydaktyka ogólna WNP-PPWZ-DY-DS 2023/24 - ... NIE
Elementy składni w języku angielskim WNP-PPWZ-ESJAC 2020/21 - 2020/21 NIE
Gramatyka języka angielskiego WNP-PPWZ-GJAC 2020/21 - 2020/21 NIE
Ochrona własności intelektualnej UKSW-OWI-N 2020/21 - ... NIE
Pedagogika przedszkolna WNP-PPWZ-PP 2021/22 - 2021/22 NIE
Pedagogika przedszkolna WNP-PPWZ-PP-EK 2020/21 - 2020/21 NIE
Pedagogika przedszkolna WNP-PPWZ-PPC 2022/23 - 2022/23 NIE
Pedagogika przedszkolna WNP-PPWZ-PPC-EK 2020/21 - 2020/21 NIE
Pedagogika przedszkolna WNP-PPWZ-PPCC 2023/24 - ... NIE
Pedagogika przedszkolna WNP-PPWZ-PPW 2022/23 - ... NIE
Pedagogika społeczna WNP-PPWZ-PES 2022/23 - 2022/23 NIE
Pedagogika społeczna WNP-PPWZ-PESW 2023/24 - ... NIE
Pedagogika społeczna WNP-PPWZ-PS-ZB 2020/21 - 2020/21 NIE
Pedagogika społeczna WNP-PPWZ-PSW-ZB 2021/22 - 2021/22 NIE
Pedagogika wczesnoszkolna WNP-PPWZ-PWCZ 2022/23 - ... NIE
Pedagogika wczesnoszkolna WNP-PPWZ-PWW 2022/23 - 2022/23 NIE
Pedagogika wczesnoszkolna WNP-PPWZ-PWW-EK 2023/24 - ... NIE
Pedagogika wczesnoszkolna WNP-PPWZ-PW-IG 2020/21 - 2021/22 NIE
Pedagogika wczesnoszkolna WNP-PPWZ-PWC-IG-1 2020/21 - 2021/22 NIE
Podstawy wiedzy o języku, literaturze i kulturze WNP-PPWZ-PW-ES 2020/21 - 2020/21 NIE
Podstawy wiedzy o języku, literaturze i kulturze WNP-PPWZ-PWJKL 2022/23 - ... NIE
Podstawy wiedzy o języku, literaturze i kulturze WNP-PPWZ-PWJKL-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Praktyczna fonetyka języka angielskiego WNP-PPWZ-PFJAC 2020/21 - 2020/21 NIE
Psychologia edukacji i wychowania WNP-PPWZ-PEW-MC 2020/21 - 2020/21 NIE
Psychologia edukacji i wychowania WNP-PPWZ-PEWC-MC 2020/21 - 2020/21 NIE
Psychologia edukacji i wychowania WNP-PPWZ-PEWC 2022/23 - ... NIE
Psychologia edukacji i wychowania WNP-PPWZ-PEWW 2022/23 - 2022/23 NIE
Psychologia edukacji i wychowania WNP-PPWZ-PSEW 2023/24 - ... NIE
Psychologia edukacji i wychowania WNP-PPWZ-PEW 2021/22 - 2021/22 NIE
Psychologia edukacji i wychowania WNP-PPWZ-PEWC-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Psychologia społeczna WNP-PPWZ-PS 2021/22 - 2021/22 NIE
Psychologia społeczna WNP-PPWZ-PS-MC 2020/21 - 2020/21 NIE
Psychologia społeczna (PSYCH) WNP-PPWZ-PSSP 2023/24 - ... NIE
Psychologia społeczna (PSYCH) WNP-PPWZ-PSSW 2022/23 - 2022/23 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PEZ-JA - Język angielski - I rok PPWZ 2019/20 - 2019/20 n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - 2020/21 n/d 122.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PPAJ - Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka - II rok PPWZ 2020/21 - 2020/21 n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PS - Pedagogika specjalna - II rok PPWZ 2020/21 - 2021/22 n/d 11.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-JA2 - Język angielski - II rok PPWZ 2020/21 - 2021/22 n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PFJA - Praktyczna fonetyka języka angielskiego - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-GJA - Gramatyka języka angielskiego - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PPAJE - Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2021/22 - 2021/22 n/d 123.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PPC - Pedagogika przedszkolna - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-ESJA - Elementy składni w języku angielskim - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PS - Pedagogika specjalna - II rok PPWZ 2022/23 - ... n/d 11.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-W-F - Wychowanie fizyczne 2022/23 - ... n/d 0.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-JA2 - Język angielski - II rok PPWZ 2022/23 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PPAJE - Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka - ćwiczenia 2022/23 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2022/23 - 2022/23 n/d 118.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2023/24 - ... n/d 112.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)